HELSENORGE

Seksjon for psykoseforskning (TOP)

Seksjon for psykoseforskning er en del av en tematisk satsning innen psykoselidelser. Satsningen er en del av NORMENT K.G. Jebsen senter for psykoseforskning som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og Oslo universitetssykehus HF (OUS). Senteret har flere prosjekter og samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Fant du det du lette etter?