HELSENORGE

Regional seksjon for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (RSS)

Seksjonen ble etablert i høst 2020 og har lokale, regionale og nasjonale oppgaver innenfor fagområdene sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri.
Fant du det du lette etter?