HELSENORGE

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS)

Kompetansesenteret skal sikre regional og nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning, drive forskning og fagutvikling knyttet til de tre fagområdene, inklusiv klinisk aktivitet i prosjektsammenheng.

Fant du det du lette etter?