HELSENORGE

Spesialpoliklinisk enhet (SPE)

Vi har som mål å forebygge og motvirke seksuelle overgrep. Spesialpoliklinisk enhet (SPE) er en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten underlagt avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Fant du det du lette etter?