Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

Enhetsleder: Ellen Kathrine Munkhaugen

 

 

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med pasientgruppen, men også mot brukere og befolkningen.

Kompetansetjenesten har disse oppgavene:

  • Ajourføre overordnede planer for forskning og kompetansehevende prosjekter i seksjonen
  • Koordinere intern og ekstern undervisning
  • Delta i forskningssamarbeid internt i OUS, nasjonalt og internasjonalt
  • Planlegge og organisere kompetansebyggende prosjekter internt og eksternt
  • Formidle fag gjennom bokutgivelser, artikler og foredrag i Norge og internasjonalt

 Les mer på kompetansetjenestens nettsider

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Verkensveien 19, 1385 Asker
Telefon
91 59 14 05
Mandag - fredag kl. 09.00 -15.00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF Ullevål
Psykisk helsevern for voksne
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Dikemark, Verkensveien 19
Fant du det du lette etter?