Døgnbehandlingsenhet barn og unge

Målgruppen for denne enheten er barn og ungdom opp til 18 år som strever med alvorlig spiseforstyrrelse der det er behov for utredning og behandling på regionalt nivå. Foreldre/omsorgspersoner og eventuelt søsken legges inn sammen med barnet/ungdommen.
Barne- og ungdomsenheten har tilbud til familier, og vi holder til i 4. etasje i bygg 37 A på Ullevål. Rammen for oppholdets lengde blir bestemt i samarbeid med henviser og familien.

Enhetsleder på døgnbehandlingsenhet for barn og unge er Trine Naustdal

Les mer om Døgnbehandlingsenhet barn og unge

Døgnbehandlingsenhet barn og unge

Forberedelse til innleggelse

Alle familier som får tilbud om innleggelse blir innkalt til 1-3 polikliniske samtaler før innleggelse (vurderingssamtale og forvernssamtaler). Henvisende instans deltar i disse samtalene. Fra RASP møter en eller flere fra behandlingsteamet som er tiltenkt den enkelte.

Hensikten med vurderingssamtalen er å utveksle gjensidig informasjon for å finne ut av om innleggelse eller annen behandling er mest hensiktsmessig. I forvernssamtalene er fokuset å planlegge innleggelsen sammen med familien og henviser slik at man kommer frem til best mulig behandling som kan føre til endring og bedring.

Behandling

Behandlingstilnærmingen er tverrfaglig og baserer seg i hovedsak på systemisk familieterapeutisk tilnærming.

Hovedmålsetting med familieinnleggelse ved RASP er å styrke familiens mestring med sikte på å hjelpe den unge til å overkomme spiseproblemet og gradvis klare tilstrekkelige måltider hjemme. Ved familieinnleggelser ønsker vi å forene familiens omsorg, engasjement og kunnskaper med døgnbehandlingsenhetens støtte, struktur og kompetanse på spiseforstyrrelser. En vil legge spesiell vekt på å støtte foreldrenes omsorgsrolle og tillit til egen kompetanse. Videre er det et mål å styrke den unges tilknytningsforhold og å redusere konflikter, usikkerhet og opplevelse av maktesløshet som spiseforstyrrelsen kan ha ført med seg hos den enkelte. I tillegg ønsker en å ivareta familiemedlemmenes, inkludert søskens, behov for støtte og informasjon i forbindelse med alvorlig sykdom i familien da vi ser at denne sykdommen påvirker samspillet i hele familien.

Det gjennomføres ukentlige familiesamtaler og foreldresamtaler med behandlingsansvarlig og familieterapeut og/eller miljøterapeut.

Det kan gis et individuelt psykoterapeutisk tilbud av lege/psykolog. Det anvendes ulike terapeutiske tilnærminger utfra den enkelte ungdoms behov.

Miljøterapi ved enheten dreier seg i hovedsak om å støtte og veilede foreldrene samt å støtte ungdommen i deres arbeid mot sykdommen. Det gjennomføres faste miljøterapeutiske samtaler før og etter måltider, samt faste oppsummeringssamtaler daglig.

Det serveres fire hovedmåltider per dag i felles matsal. Hvert hovedmåltid varer en halv time. Familiene spiser sammen eller hver for seg. Miljøpersonalet bistår i ulik grad i måltidene etter familienes individuelle behov, der hovedfokuset er at familiene skal mestre måltidene med minst mulig grad av støtte fra miljøterapeut.

En viktig del av behandlingen er egenmestring og å øve hjemme i sine daglige omgivelser. Vanligvis skal familiene hjem i alle helger etter de første to ukene for å øve på å bruke nye strategier. Dette kalles egenmestringstrening. Vi forventer at barnet/ungdommen og familien tilbringer mer og mer tid hjemme utover i behandlingsforløpet.

Ukentlige behandlingsmøter

Det holdes ukentlige behandlingsmøter med familien og teamet der aktuelle problemstillinger drøftes og eventuelle endringer gjøres.

Skole

Enheten har egen skole med to lærere (tilknyttet Kirkeveien skole) som samarbeider tett med barnets/ungdommens hjemskole. Barnet/ungdommen og søsken får tilbud om undervisning og/eller bistand ifht. skoleoppgaver. Skoletilbudet vil variere etter ungdommens behov og kapasitet.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Inngang A,

Henvend deg i ekspedisjonen 3. etg. eller etter avtale

Ullevål sykehus, RASP og Smertepoliklinikken (bygg 37)
Besøksadresse
(Kart)
Kirkeveien 166, bygg 37
Telefon
Smertepoliklinikken: 23 02 61 61 - RASP: +47 23 01 62 30 (08:00-15:30)

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-19.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?