HELSENORGE

Døgnbehandlingsenhet barn og unge

Målgruppen for denne enheten er barn og ungdom opp til 18 år som strever med alvorlig spiseforstyrrelse der det er behov for utredning og behandling på regionalt nivå. Foreldre/omsorgspersoner og eventuelt søsken legges inn sammen med barnet/ungdommen.
Barne- og ungdomsenheten har tilbud til familier, og vi holder til i 2. etasje i bygg 37B på Ullevål.
Rammen for oppholdets lengde blir bestemt i samarbeid med henviser og familien. Varighet på innleggelsen kan variere fra 6–12 uker. 

Enhetsleder på døgnbehandlingsenhet for barn og unge er Trine Naustdal

Fant du det du lette etter?