HELSENORGE

Intensivpsykiatrisk døgnbehandlingsenhet

Intensivpsykiatrisk døgnenhet er en enhet på Rasp som skal ha kortere innleggelse enn de øvrige døgnenhetene. Vi beregner en maksimal innleggelsestid på 4-6 uker. Dette innebærer ett tett samarbeid med det lokale behandlingsapparatet under hele innleggelsen. Planlegging av tiden etter utskrivelse vil starte allerede i vurderingsfasen for å kunne opprettholde endringer som skjer under innleggelsen.

Enheten tar imot pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser med behov for spesialisert utredning og behandling. De fleste pasientene har alvorlig anoreksi, evt. alvorlige former for bulimi. Intensivenheten har sengekapasitet for opptil 8 pasienter. Enheten er lokalisert i 4. etasje i A-fløyen på bygg 37.

Enhetsleder på intensivpsykiatrisk døgnbehandlingsenhet er Bjørnar Johannessen.

Fant du det du lette etter?