Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) dekker psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler.

 

Les mer om Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) dekker psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler. Målgruppen for Fengselspsykiatrisk poliklinikk er innsatte i arrest og fengsler med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i hht. pasientrettighetsloven § 2-1b og helsedirektoratets prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne (IS-1637). 

FPP inngår for tiden i et behandlings og kunnskapsutviklingsprosjekt i samarbeid med Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Prosjektets målgruppe er seksuallovbruddsdømte innsatte i fengsler i Kriminalomsorgen region Sør og Øst.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk er lokalisert i Oslo fengsel. Enheten har ti ansatte; enhetsleder, én psykiater, tre psykologspesialister, fire psykologer og én sekretær.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Besøksadresse:

Oslo fengsel

Åkebergveien 11

0650 Oslo 

Telefon
23 30 19 33
Postadresse
Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Regional sikkerhetsavdeling
Oslo universitetssykehus HF
PB 4950 Nydalen
0424 Oslo
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.