Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) dekker psykisk helsevern for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler.

 

Les mer om Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Fengselspsykiatrisk poliklinikk

Fengselspsykiatrisk poliklinikk (FPP) dekker psykisk helsevern for innsatte i Sentralarresten i Oslo politidistrikt, Ungdomsenhet Øst, Bredtveit og Oslo fengsler. Målgruppen for Fengselspsykiatrisk poliklinikk er innsatte i arrest og fengsler med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp fra psykisk helsevern i hht. pasientrettighetsloven § 2-1b og helsedirektoratets prioriteringsveileder psykisk helsevern for voksne (IS-1637). 

Fengselspsykiatrisk poliklinikk er lokalisert i Oslo fengsel. Enheten har åtte ansatte; enhetsleder, én psykiater, fire psykologspesialister, en psykolog og én administrativ konsulent.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Besøksadresse:

Oslo fengsel

Åkebergveien 11

0650 Oslo 

Telefon
23 30 19 33
Postadresse
Fengselspsykiatrisk poliklinikk, Regional sikkerhetsseksjon
Oslo universitetssykehus HF
PB 4950 Nydalen
0424 Oslo
Fant du det du lette etter?