Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

OBS: Koordineringsenheten har fått nytt telefonnummer! 23 06 63 02.

 

Nasjonal koordineringsenhet er en administrativ og permanent del av gjennomføringen av dommer til tvungent psykisk helsevern og skal sikre god samhandling mellom helse- og justissektoren. Funksjonen skal være en integrert del av gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern og et viktig bidrag til sikkerheten og samfunnsvernet. (Prop. 108 L (2011-2012))

Fant du det du lette etter?