HELSENORGE

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

KONTAKTINFORMASJON:


Telefon: 23 06 63 02

 

Postadresse:

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern
Regional sikkerhetsseksjon
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo


Ved digital oversendelse i Altinn:
Organisasjonsnummer 922 776 547.

 

Nasjonal koordineringsenhet er en administrativ og permanent del av gjennomføringen av dommer til tvungent psykisk helsevern og skal sikre god samhandling mellom helse- og justissektoren. Funksjonen skal være en integrert del av gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern og et viktig bidrag til sikkerheten og samfunnsvernet. (Prop. 108 L (2011-2012))Fant du det du lette etter?