HELSENORGE

Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern

Koordineringsenheten har begrenset telefonkapasitet i perioden 20.06.2022-24.07.2022. Åpningstiden for telefonhenvendelser vil være mandag-fredag kl. 10.00-14.00.

 

Telefon: 23 06 63 02

 

Postadresse:

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern
Regional sikkerhetsseksjon
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

Nasjonal koordineringsenhet er en administrativ og permanent del av gjennomføringen av dommer til tvungent psykisk helsevern og skal sikre god samhandling mellom helse- og justissektoren. Funksjonen skal være en integrert del av gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern og et viktig bidrag til sikkerheten og samfunnsvernet. (Prop. 108 L (2011-2012))

Fant du det du lette etter?