Rettpsykiatrisk døgnenhet

Rettpsykiatrisk døgnenhet har i oppgave å forberede pasientene slik at de kan mestre hverdagen etter utskrivelse fra Regional sikkerhetsavdeling. Det fokuseres på å skape trygge relasjoner og gode holdninger, og pasientene trenes på dagliglivets utfordringer. 

Les mer om Rettpsykiatrisk døgnenhet

Rettpsykiatrisk døgnenhet

Rettspsykiatrisk døgnenhet er en lukket enhet og holder til i 1. etasje i Granlibygget på Dikemark. Rettpsykiatrisk døgnenhets målgruppe er pasienter som fungerer i relasjoner og er i stand til å forholde seg til medpasienter og miljøet i enheten forøvrig. Enheten er organisert slik at pasientene, når de søkes hit, forventes å ha mindre risiko for utagering og voldelig atferd.

Rettspsykiatrisk døgnehten har som jobber systematisk og strukturert med å videreføre pasienten til der hun/han har sin tilhørighet. Når pasienten videreføres vil mottakende instans motta en fyldig dokumentasjon av tidligere, nåværende og fremtidig anbefalt behandling, samt voldsrisikovurdering og anbefalt voldsrisikohåndtering. Videreføring skjer i nært samarbeid med mottakende instans.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.