Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse, og problemer i mellommenneskelige relasjoner er det mest fremtredende. Disse vanskene fører ofte til langvarige sykemeldinger, tidlig uførhet og vanskelige familieforhold.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Tjenesten retter seg i første rekke mot spesialisthelsetjenesten og helsepersonell som jobber med disse pasientene, men har også informasjonsplikt ovenfor brukere og befolkningen.

Det er et mål å bygge opp faglige nettverk i alle helseregioner, slik at disse på sikt kan videreføre arbeidet regionalt.

Les mer om oss på kompetansetjenestens nettsider

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 22
Telefon
91 75 76 71
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (Napp)
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Ullevål sykehus - Bygg 22

Besøksadresse
Kirkeveien 166, 0450 Oslo (Google maps)
Kirkeveien 166, bygg 22, 0450 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
Telefon
22 11 83 75
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

Arrangementer

31.03 fredag

Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).

12.05 fredag

God nok behandling av emosjonelt ustabil pf

På kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen

01.06 torsdag

SCID-II kurs 1. og 2. juni 2017

Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-II (The structured Clinical Interview for DSM-IV, Axis II).

Se flere kommende arrangementer ()

Nyheter fra NAPP

13.02.2017

Risiko ved diagnose personlighetsforstyrrelse

Kan det være risikabelt å få diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse? Her er betraktinger fra en som har fått denne diagnosen:
31.01.2017

Alle burde lære seg å mentalisere

Alle burde lære seg å mentalisere - om erfaring med Emosjonelt Ustabil PF, rusproblemer og et MBT-program.
31.01.2017

Å leve med diagnosen personlighetsforstyrrelse

Å leve med diagnosen personlighetsforstyrrelse. Et lite tilbakeblikk på Personlighetspsykiatrikonferansen 1. og 2. desember 2016.
31.01.2017

Om å lese sin egen Journal på nett

Om å lese sin egen Journal på nett, med tips og refleksjon til deg som er behandler
31.01.2017

Ny doktorgrad: Kartlegging av personlighetsforstyrrelser og livskvalitet hos ungdom

Ny doktorgrad: Karlegging av personlighetsforstyrrelser, og livskvalitet hos ungdom i Norge.
31.01.2017

Stigma mot personlighetsforstyrrelser

Stigma mot personlighetsforstyrrelser
31.01.2017

Kunnskapsløst om personlighetsforstyrrelser

Kunnskapsløst om personlighetsforstyrrelser
09.01.2017

Stigmatiserende innslag om personlighetsforstyrrelser i Dagbladet

"Personlighetsforstyrrelser du må se opp for" artikkelen fra Dagbladet med NAPP sitt tilsvar
13.10.2016

Brukeres erfaringer med traumebehandling og personlighetsforstyrrelser

Pasienter med personlighetsforstyrrelser bekrefter at de utsettes for stigmatiserende behandling av behandlere
13.10.2016

Byrden ved å ha personlighetsforstyrrelse blir oversett

Personlighetsforstyrrelser er en av de vanligste psykiske lidelsene i befolkningen. Hvor det er mange som har et redusert fungerende liv. Til tross for den åpenbare byrden, blir ikke diagnosegruppen inkludert i GBD 2013.
13.10.2016

Personlighetsforstyrret og student

En personlighetsforstyrret students perspektiv på «Hvordan hjelpe seg selv?», understudietiden. Når en har en ekstra balast å bære under studietiden.
13.10.2016

Med fokus på De ekstremt selvskadende

Fokus på pasientgruppen som foretar ekstrem selvskading, og som har et svært stort forbruk av helsetjenester både innen psykiatri og somatikk.
13.10.2016

Ekspertrådsrepresentant i Avisa Nordland

Erfaringskonsulent fra Ekspertrådet har hatt leserinnlegg i Avisen Nordland om personforstyrrelser
13.10.2016

Ekspertrådsrepresentant i TV2

Erfaringskonsulent for Ekspertrådet til Napp har vært foredragsholder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning
13.10.2016

6 års oppfølging av Ullevål Personlighetsprosjekt

6 års oppfølging av Ullevål Personlighetsprosjekt: Kombinert individual- og gruppepsykoterapi for personlighetsforstyrrelse.
13.10.2016

Ny doktorgrad om Unnvikende personlighetsforstyrrelse (UPF) og Sosial fobi (SF)

Doktorgrad om Unnvikende personlighetsforstyrrelse (UPF) og Sosial fobi (SF) av Ingeborg U-M Eikenæs
Se flere nyheter()