HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse på utredning og behandling av mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelser. Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser hvor lav og ustabil selvfølelse, og vansker i mellommenneskelige relasjoner er det mest fremtredende. Disse vanskene fører ofte til mye lidelse, langvarige sykemeldinger, tidlig uførhet og vanskelige familieforhold.

Nytt fra NAPP

Fant du det du lette etter?