Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser

Spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser er en områdepoliklinikk som tilbyr et spesialisert behandlingsprogram til personer med alvorlig anoreksi og bulimi som hoveddiagnose. Poliklinikken skal være et godt faglig forankret alternativ til symptomrettet behandling der denne ikke har ført frem og/eller der psykodynamisk behandling vurderes å være den mest hensiktsmessige.

Les mer om Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser

Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser

Vi ser på en spiseforstyrrelse som en selvforstyrrelse med utspring i sentrale relasjoner og som påvirkes av individuelle sårbarhetsfaktorer, kulturelle faktorer og sentrale livshendelser. I et forsøk på å reparere og mestre livet, blir maten og kroppen en selvregulerende faktor, et kontrollfelt og selve språket. Sykdommen kjennetegnes av selvhat, skam, ambivalens og manglende følelse av identitet. Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser har følgende oppgaver:

• Utredning og behandling av spiseforstyrrelser for pasienter fra 16 år
• Second opinion utredning av spiseforstyrrelser
• Behandlingsforskning og utviklingsprosjekter
• Ekstern veiledning og undervisning
• Pårørendearbeide: Fellesundervisning, samt gruppetilbud til foreldre eller partnere.


Behandling

Poliklinikken tilbyr et tverrfaglig team m/spesialisert, skreddersydd og sammensatt behandlingstilbud.

Psykodynamisk orientert terapi i ulike format:
- Kunstpsykoterapi individuelt eller i gruppe
- Samtaleterapi individuelt eller i gruppe
- Kombinasjonsbehandling Kunstpsykoterapigruppe og individualterapi

Kroppsorientert terapi
- Danse-, og bevegelsesterapi, gruppe
- Yogaterapi, gruppe
- Ballgruppe
Måltidsrettet terapi
- Kostveiledning
- Matlaging og måltider individuelt eller i smågruppe

Somatisk oppfølging
- Somatisk kartlegging ved beh.start
- Regelmessig oppfølging av somatisk ustabile
- Tilrettelegging av fastlegemøter og videre samarbeide

Mentaliseringsbasert terapi
- Psykoedukativ introduksjonsgruppe før behandlingsoppstart i poliklinikken

Henvisningsrutiner

Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser mottar henvisninger fra spesialisthelsetjenesten (DPS). DPS foretar vurdering av rett til behandling i spesialisthelsetjenesten og utfører basisutredning i henhold til pakkeforløp for psykisk helse - voksne. DPS har ansvar for pasienten og pakkeforløpet inntil oppstart av behandling i spesialpoliklinikken.

Henvisningen må inneholde:

 • Familie, nettverk, arbeid/skole/NAV-tiltak 
 • Sykdomsdebut og informasjon om utløsende, vedlikeholdende og bakenforliggende faktorer der dette er kjent. 

 • Andre psykiske/kroppslige sykdommer/tilstander 

 • Behandlingserfaring og behandlingsmotivasjon. 

 • Spiseforstyrrelsessymptomer (matinntak, fysisk aktivitet, oppkast, overspising, vektreduserende-, avførings- eller vanndrivende midler). 

 • Vekt/høyde/BMI, laveste og høyeste vekt og vektendring siste tid, blodtrykk, puls, EKG, hjerte/lungestatus, blodprøver og eventuelle bentetthetsmålinger eller andre relevante undersøkelser (info. innhentes eventuelt fra fastlege) 

 • Medisinering og kosttilskudd 

 • Navn på fastlege (må ha fastlege i Oslo området)

Henvisningen må også inneholde administrative opplysninger om bl.a.:

 • Når ble første gangs henvisning mottatt for aktuell lidelse? (ansiennitetsdato)
 • Resultatet av rettighetsvurdering: Rett eller ikke rett til prioritert helsehjelp?
 • Hvilken type helsehjelp skal pasienten ha: utredning eller behandling?
 • Hva er dato for frist start helsehjelp?
 • Er helsehjelpen påbegynt? (fristen innfridd)
 • Hvis ja; når?


Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

adresse:
Oslo Universitetssykehus
Henvising Psykisk helsevern voksne
Postboks 4956
0424 Oslo

Henvisningen merket tydelig med Spiseforstyrrelsespoliklinikken.


Kvalitetssikring forskning og fagutvikling


Kvalitetssikring: Evaluering av behandling gjennom tilknytning til nasjonalt kvalitetsregister for registering av Spiseforstyrrelser (NorSpis), samt psykometriske og projektive tester særskilt tilpasset poliklinikkens egen virksomhet.


Forskning: Samarbeid med Universitetet i Oslo om forskningsprosjekter/hovedoppgaver, samarbeid med andre spesialenheter/regionale enheter for spiseforstyrrelser (NORSPIS, RASP/OUS, Midt-Norge) 


Fagutvikling: Kurs, veiledning og undervisning til kommune - og spesialisthelsetjenesten. Presentasjoner ved nasjonale og internasjonale fagkonferanser. Hospitanter ved poliklinikken og studenter i hovedpraksis.


Samarbeidsrelasjoner

Utvikling og kontakt med faglige miljø, aktuelle samarbeid:


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 1


Pakkeforløpskoordinator treffes på telefonnummer: 22029201

Telefon
22 02 92 01
Alle hverdager mellom Kl. 10:00-12:00 og 13:00-15:00
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF

Spiseforstyrrelsespoliklinikken, Gaustad

PB 4959 Nydalen

0424 OSLO

Gaustad sykehus - bygg 1
Besøksadresse
Sognsvannsveien 21 (Kart)
0372 Oslo
Besøkstider
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30
Telefon
22 02 92 01
Alle hverdager mellom Kl. 8:00-15:30

Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se www.ruter for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Hotell

​Hotell på Gaustad sykehus

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet.

Bestilling
Det er behandlende lege ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet som avgjør hvilke pasienter som får rekvisisjon for å bo på hotellene. Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Ved ledig kapasitet kan alle som ønsker det leie rom eller besøke restauranten i hotellet. Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkle og doble, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, internett og TV.

Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Restaurantens åpningstider:
Mandag-Fredag
Frokost 07:00 - 09:00
Lunsj 11:30-13:00
Middag: 16:00-18:00
Kveldsmat: 19:30-20:30

Lørdag og søndag
Frokost 08:00-10:00
Lunsj 12:00-13:00
Middag: 16:00-18:00

Kontakt resepsjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kart over Gaustad sykehus

​Kart over Gaustad sykehus

Se kart her

Kirke

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Museum

​Museum på Gaustad sykehus (bygg 11)

Museet er stengt på ubestemt tid grunnet covid-19

Asylet Gaustad sykehus 150 år

Oslo universitetssykehus har fire museer. Ett av disse er på Gaustad sykehus.


Se også sykehus museenes hjemmeside på http://sykehushistorier.no/ous

Kontakt:
Telefonnummer: 22 92 35 00 (resepsjonen), 22 02 92 77 (museet). 

Adresse: 
Sognsvannsvn 21, 0372 Oslo
bygning 11,
Gaustad sykehus

Brosjyrer
Brosjyre Gaustad museum.pdf

Brosjyre over alle museene

 

Fant du det du lette etter?