HELSENORGE

Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser

Spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser er en områdepoliklinikk som tilbyr et spesialisert behandlingsprogram til personer med alvorlig anoreksi og bulimi som hoveddiagnose. Poliklinikken skal være et godt faglig forankret alternativ til symptomrettet behandling der denne ikke har ført frem og/eller der psykodynamisk behandling vurderes å være den mest hensiktsmessige.

Fant du det du lette etter?