Allmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPS

Seksjonen tilbyr poliklinisk utredning og behandling til mennesker med moderate og alvorlige psykiske lidelser. Behandlingen gis individuelt eller i gruppe. Seksjonen tilbyr også ambulant krisehjelp.

Seksjonsleder: May Kristin Øverby

Les mer om Allmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPS

Allmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPS

Seksjonen består av 5 enheter, og behandlingstilbudet består hovedsakelig av samtaleterapi eventuelt i kombinasjon med medikamentell behandling. Behandlingen er basert på kognitiv eller psykodynamisk psykoterapi, og blir tilpasset den enkeltes behov. Behandlingstilbudet har vanligvis en varighet på 3-12 måneder.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Oppmøtested
Besøksadresse: Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.
Telefon
23 02 30 00
Sentralbord mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Søndre Oslo DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
OUS Mortensrud
Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Kollektivtrafikk til OUS Mortensrud

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Parkering OUS Mortensrud

​Det er noen parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis for 2 timer må hentes i hovedekspedisjonen.

Ambulant akuttenhet - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dps/sodp1-ambulant-akuttenhetAmbulant akuttenhet - Søndre Oslo DPS
Gruppepoliklinikken - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dps/sodp3-gruppepoliklinikkenGruppepoliklinikken - Søndre Oslo DPS
Psykiatrisk poliklinikk Nordstrand - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dps/sodp7-psykiatrisk-poliklinikk-nordstrandPsykiatrisk poliklinikk Nordstrand - Søndre Oslo DPS
Psykiatrisk poliklinikk Søndre Nordstrand - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dps/sodp6-psykiatrisk-poliklinikk-sondre-nordstrandPsykiatrisk poliklinikk Søndre Nordstrand - Søndre Oslo DPS
Psykiatrisk poliklinikk Østensjø - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dps/sodp5-psykiatrisk-poliklinikk-ostensjoPsykiatrisk poliklinikk Østensjø - Søndre Oslo DPS