Psykiatrisk poliklinikk Østensjø - Søndre Oslo DPS

Psykiatrisk poliklinikk Østensjø tilbyr utredning og behandling til mennesker med moderate og alvorlige psykiske lidelser. Vår målsetning er å gi et godt tilbud til den voksne befolkningen i vår bydel, og vi ønsker å etablere samarbeid med bydelenes helse- og sosialtjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Les mer om Psykiatrisk poliklinikk Østensjø - Søndre Oslo DPS

Psykiatrisk poliklinikk Østensjø - Søndre Oslo DPS

Poliklinikkens virksomhet drives med utgangspunkt i tverrfaglig sammensatte team bestående av psykiatere/leger, spesialsykepleiere, psykologspesialister/psykologer og kliniske sosionomer. Behandlingstilbudet består hovedsakelig av samtaleterapi, eventuelt i kombinasjon med medikamentell behandling. Behandlingen er basert på kognitiv eller psykodynamisk psykoterapi, og blir tilpasset den enkeltes behov.

Du må være henvist fra fastlege, annen lege eller sykehus. Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, kan du henvende deg til Ambulant akuttenhet.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Oppmøtested
Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.
Telefon
23023000
Sentralbord mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Søndre Oslo DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
OUS Mortensrud
Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23023000
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Kollektivtrafikk til OUS Mortensrud

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Kart over OUS Mortensrud

Parkering OUS Mortensrud

​Det er noen parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis for 2 timer må hentes i hovedekspedisjonen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.