HELSENORGE

Psykiatrisk poliklinikk Nordstrand - Søndre Oslo DPS

Psykiatrisk poliklinikk Nordstrand tilbyr utredning og behandling til mennesker med moderate og alvorlige psykiske lidelser. Vår målsetning er å gi et godt tilbud til den voksne befolkningen i vår bydel, og vi ønsker å etablere samarbeid med bydelenes helse- og sosialtjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Fant du det du lette etter?