Døgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPS

Enheten har et åpent og frivillig utrednings- og behandlingstilbud med 10 døgnplasser. Pasienter kan henvises til oss fra fastlege, spesialist eller fra andre behandlingsenheter ved Oslo Universitetssykehus. En sengeplass disponeres av Akuttenheten.

Les mer om Døgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPS

Døgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPS


Hvem kan få utredning og behandling hos oss?

Pasienter med allmennpsykiatriske lidelser som angst, depresjon, stemningslidelser og krisereaksjoner. Innleggelse hos oss kan handle om utredning, diagnostisering og behandling av begynnende psykisk sykdom, eller behandling og oppfølging av en allerede kjent tilstand. Pasienter som henvises til oss bør være motivert for samarbeid om behandlingen, og være klar over at det krever egeninnsats. I behandlingen inngår som regel både samtaleterapi med psykolog eller psykiater, miljøterapi, gruppebehandling og medikamentell behandling. Etter avtale med pasientene inngås samarbeid med pårørende, bydelens helse- og sosialtjeneste og øvrig hjelpeapparat.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Oppmøtested
Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.
Telefon
Vaktrom 23 02 31 70
Telefon sentralbord 23 02 30 00 mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Søndre Oslo DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

OUS Mortensrud

Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Praktisk informasjon

Kollektivtrafikk til OUS Mortensrud

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Parkering OUS Mortensrud

​Det er parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis må hentes i hovedekspedisjonen.