HELSENORGE

Døgnbehandlingsenhet 1 - Søndre Oslo DPS

Enheten har et åpent og frivillig utrednings- og behandlingstilbud med 10 døgnplasser. Pasienter kan henvises til oss fra fastlege, spesialist eller fra andre behandlingsenheter ved Oslo Universitetssykehus.

Fant du det du lette etter?