HELSENORGE

Døgnbehandlingsenhet 2 - Søndre Oslo DPS

Enheten har et åpent og frivillig utrednings- og behandlingstilbud for pasienter med psykoselidelser. Enheten har 10 plasser, og pasienter henvises til oss fra fastlege, spesialist eller andre behandlingsenheter ved Oslo Universitetssykehus. Fra januar 2018 startet vi opp med legemiddelfri døgnbehandling.

Fant du det du lette etter?