HELSENORGE

Døgnbehandlingsenhet 3 - Søndre Oslo DPS

Døgnbehandlingsenhet 3 åpnet i februar 2018. Enheten har 10 senger, hvorav to er brukerstyrte. Enhetens tilbud er åpent og frivillig, og vi tilbyr i første rekke kortere krise- og stabiliseringsopphold.

Fant du det du lette etter?