Psykose- og rusbehandlingsseksjon - Søndre Oslo DPS

Seksjonen tilbyr poliklinisk og ambulant utredning og behandling til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, fortrinnsvis psykoselidelser og psykose i kombinasjon med ruslidelse. Seksjonen består av en kontorfaglig enhet, to kliniske enheter inklusive et TIPS-team (tidlig intervensjon ved psykose). Tilbudet gis individuelt og i gruppe. 


Konstituert seksjonsleder: Torill Gjerpe Hansen

Fant du det du lette etter?