HELSENORGE

Spesialpsykiatrisk seksjon - Søndre Oslo DPS

Seksjonen tilbyr poliklinisk og ambulant utredning og behandling til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, fortrinnsvis psykoselidelser og psykose i kombinasjon med ruslidelse. Seksjonen består av en kontorfaglig enhet, to kliniske enheter inklusive et TIPS-team (tidlig intervensjon ved psykose). Tilbudet gis individuelt og i gruppe. 


Seksjonsleder: Marius Mikalsen

Fant du det du lette etter?