HELSENORGE

FACT Oslo Sør

FACT Oslo Sør er en enhet under Søndre Oslo DPS, og består av tre behandlingsteam: FACT Østensjø, FACT Nordstrand og FACT Søndre Nordstrand. Teamene er oppsøkende og aktivt pågående, og gir et samlet og helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med ruslidelse, og med alvorlig svikt i sosial fungering. Behandlingstilbudet gjelder pasienter fra bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Ansatte fra bydel og spesialisthelsetjenesten arbeider i samme team.

Fant du det du lette etter?