HELSENORGE

Psykosepoliklinikken - Søndre Oslo DPS

Psykosepoliklinikken gir tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse i psykosespekteret eller med risiko for utvikling av psykoselidelse. Pasientene i målgruppen har behov for langvarige og sammensatte helsetjenester, oppfølging og tilrettelegging.

Fant du det du lette etter?