Psykosepoliklinikken - Søndre Oslo DPS

Psykosepoliklinikken gir tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse i psykosespekteret eller med risiko for utvikling av psykoselidelse. Pasientene i målgruppen har behov for langvarige og sammensatte helsetjenester, oppfølging og tilrettelegging.

Les mer om Psykosepoliklinikken - Søndre Oslo DPS

Psykosepoliklinikken - Søndre Oslo DPS

Psykosepoliklinikken legger vekt på at all tilnærming til pasientene skal være begrunnet i anerkjente terapeutiske prinsipper og metoder. I behandlingen legges det stor vekt på å utvikle tilbud som gir økt kunnskap, forståelse og mestring av egne ressurser og sårbarheter. Behandlingen som tilbys er basert på pasientenes ulike behov, og det legges stor vekt på tilbud til pasientenes familie.

Enheten tilbyr også utredning og behandling av pasienter med nyoppdaget psykose i et eget TIPS-team (tidlig intervensjon ved psykose).

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Oppmøtested
Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.
Telefon
23 02 30 00
Sentralbord mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Søndre Oslo DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

OUS Mortensrud

Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Praktisk informasjon

Kollektivtrafikk til OUS Mortensrud

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Parkering OUS Mortensrud

​Det er parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis må hentes i hovedekspedisjonen.