Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Avdelingens målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt internasjonalt nivå og undervisning innenfor fagområdet blodsykdommer.

Les mer om Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer

Avdelingen har forskningsaktiviteter på de fleste områdene hvor avdelingen også har et behandlingstilbud.

Avdelingens ansvarsområde er knyttet til diagnoser som faller inn under samlebetegnelsen blodsykdommer og omfatter ondartede blodsykdommer (leukemier, myelomatose osv.) og blodsykdommer som ikke er relatert til kreft (aplastisk anemi, blødersykdom, venetrombose osv).

Avdelingen har 109 årsverk og ledes av Geir E. Tjønnfjord.

Hvilke sykdommer behandler vi?

Avdelingens ansvarsområde er knyttet til diagnoser som faller inn under samlebetegnelsen blodsykdommer og omfatter ondartede blodsykdommer (leukemier, myelomatose osv.) og blodsykdommer som ikke er relatert til kreft (aplastisk anemi, blødersykdom, venetrombose osv.).
•Voksne pasienter med akutt leukemi
•Voksne pasienter med kronisk myelogen leukemi og andre kronisk myeloproliferative sykdommer
•Voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi og andre kroniske lymfoproliferative sykdommer
•Voksne pasienter med myelodysplastiske syndrom
•Myelomatose
•Venøs tromboembolisme
•Beinmargssvikt av ulike årsaker (aplastisk anemi, hemoglobinopati, kronisk nøytropeni, trombocytopeni, sigdcelleanemi)

Kontakt

Oppmøtested

Rikshospitalet
Sognsvannsveien 120
Sengepost: C3, 2. etg. Poliklinikk: D1, 1. etg.

Ullevål
Poliklinikk
Bygg 20, 3. etg

 

Telefon
23072383 (Rikshospitalet poliklinikk), 22119240 (Ullevål poliklinikk), 23070460 (Rikshospitalet sengepost) Utenom åpningstid: 02770
Besøksadresser og praktisk informasjon

Akutt leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiEMPTY
Allogen stamcelletransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allogen-stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonEMPTY
Benmargskreft (myelomatose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)BAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)EMPTY
Benmargsprøve fra hoftekamhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftekamBenmargsprøve fra hoftekamBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveEMPTY
Fotoferesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotofereseFotofereseFFotofereseFotofereseFotofereseFotofereseEMPTY
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (autolog stamcelletransplantasjon)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoydose-cellegiftbehandling-med-autolog-stamcellestotte-autolog-stamcelletransplantasjonHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (autolog stamcelletransplantasjon)HHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)EMPTY
Immunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/immunologisk-trombocytopeni-itp-behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingIImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingEMPTY
Kronisk lymfatisk leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemiKronisk lymfatisk leukemiKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiEMPTY
Sigdcellesykdom behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sigdcellesykdom-behandlingSigdcellesykdom behandlingSSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingEMPTY
Trombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trombotisk-trombocytopenia-purpura-ttp-behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingEMPTY

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.