Kreftrehabiliteringssenteret

Kreftrehabiliteringssenteret er et tverrfaglig poliklinisk rehabiliteringstilbud bestående av ulike faggrupper som onkolog, kreftsykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, psykolog og sosionom. Tilbudet er til de i yrkesaktiv alder som har gjennomgått kreftbehandling og skal tilbake i lønnet arbeid. Vi tilbyr både rehabiliteringskurs og et individuelt tilbud ettersom hva man er i behov av. Det kreves henvisning fra lege. Egenandel og frikort gjelder.

Les mer om Kreftrehabiliteringssenteret

Kreftrehabiliteringssenteret

Gruppebasert rehabiliteringstilbud
Våre rehabiliteringskurs avholdes en dag i uken over 7 uker med inntil 12 deltagere. Noen av kursene er diagnosebaserte, mens andre er blandet gruppe. Innholdet på kursdagene består av tilpasset undervisning og veiledet trening i gruppe, og kursene går fra kl. 9.00 - 14.00. Det avholdes en individuell kartleggingssamtale med sosionom/kreftsykepleier og individuell samtale/fysisk test hos fysioterapeut før kursoppstart for å avklare om dette er det riktige tilbudet.

Undervisningstemaene er:

  • Treningslære
  • Arbeid / rettigheter
  • Bivirkninger / seneffekter / fatigue/tretthet
  • Ernæring
  • Følelsesmessige reaksjoner og mestring
  • Identitet, samliv og kommunikasjon
  • Veieb videre - refleksjon 

Vi har også ulike gruppebaserte treningsgrupper og medisinsk yogakurs. I tillegg har vi matlagingskurs for de som har behov for å gå ned i vekt, unngå at vekten øker for mye eller ønsker å endre til et sunnere kosthold.

Individuelt rehabiliteringstilbud

Et individuelt tilbud for pasienter som har avsluttet kreftbehandling hvor gruppetilbudet av ulike årsaker ikke er aktuelt. Det holdes først en kartleggingssamtale og deretter er det et tilbud om oppfølging hos ulike fagpersoner og evt. deltagelse i treningsgruppe eller matlagingsgruppe etter behov. Gjelder alle kreftdiagnoser.

Samtaletilbud
Individuelt samtaletilbud hos kreftsykepleier, sosionom eller psykolog for kreftpasienter og deres pårørende som opplever emosjonelle utfordringer på grunn av egen kreftsykdom eller kreft i nær familie.

Hvor kan jeg få mer informasjon?
Les mer om ordningen her: Raskere tilbake - Helse og arbeid

Brosjyre for Kreftrehabiliteringssenteret: Brosjyre Kreftrehabiliteringssenteret Våren 2020.pdf
Eksempel på timeplan for gruppebasert rehabilitering: Eksempel på grupperehabiliteringsprogram i Kreftrehabiliteringssenteret.pdf

Henvisning (elektronisk/papirhenvisning) fra lege sendes til:

Onkologi

Kreftrehabiliteringssenteret/Helse og arbeid

Oslo universitetssykehus HF

Pb 4956 Nydalen

0424 Oslo

 

Enhetsleder for Kreftrehabiliteringssenteret er Sonja Caspersen

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Kreftrehabiliteringssenteret holder til i bygg 28 på Aker sykehus
Telefon
22 89 41 53 / 90 82 94 92
E-post
Aker sykehus - Bygg 28 (Kreftrehabiliteringssenteret)
Besøksadresse
Trondheimsveien 235 (Kart)
Fant du det du lette etter?