HELSENORGE

Kreftrehabiliteringssenteret

Kreftrehabiliteringssenteret er et tilbud til pasienter i yrkesaktiv alder (18-67 år) som er i behov av tverrfaglig rehabilitering etter kreftbehandling. Pasienter ferdigbehandlet for under ett år siden kan henvises fra fastlege eller sykehuslege, mens pasienter som ble ferdigbehandlet for ett år eller mer siden, må henvises fra sykehuslege. Egenandel og frikort gjelder.

Pasientene som henvises må ha en tilknytning til arbeidslivet eller en realistisk mulighet til å komme tilbake i jobb. Dette innebærer at tilbudet ikke er for etablerte alderspensjonister eller fullt uføretrygdede. Varighet for oppfølging er inntil 6 mnd. Fant du det du lette etter?