Seksjon for fysioterapi og sosialmedisin

Les mer om Seksjon for fysioterapi og sosialmedisin

Seksjon for fysioterapi og sosialmedisin

I Kreftklinikken er det ansatt om lag 25 fysioterapeut i avdeling for klinisk service, seksjon for fysioterapi og sosialmedisin. Leder for seksjonen er Steinar Krey Voll.

Selv om fysioterapeutene er ansatt i Kreftklinikken har vi ansvar for å behandle pasienter i en rekke ulike klinikker og avdelinger på Rikshospitalet. Under er en oversikt over avdelingene vi jobber i, og hva slags pasienter vi ofte behandler der. Det er også andre fysioterapeuter på OUS som er ansatt andre klinikker.

Hjerte-, lunge-, karklinikken

 • Thoraxkirurgisk avdeling
  • Hjerte- karopererte pasienter (voksne og barn)
  • Pasienter som ligger på thoraxkirurgisk intensivavdelingen
 • Kardiologsik avdeling
  • Hjertetransplanterte pasienter
  • VAD pasienter (Ventricular Assist Device)
  • Pasienter med hjertesvikt eller som har hatt hjertestans som har behov for lungefysioterapi
 • Lungeavdeling
  • Lungeopererte pasienter
  • Lungetransplanterte pasienter

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

 • Øre-, nese-, halsavdeling
  • Opererte pasienter som har behov for lungefysioterapi

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon

 • Avdeling for transplantasjonsmedisin
  • Levert
  • Nyre
  • Pancreas
 • Avdeling for gastro- og barnekiurgi
  • Voksne pasienter operert med åpen leverreseksjon eller Whippeloperasjon
 • Avdeling for urologi
  • Brikeroperasjon
 • Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer
  • Pasienter med alvorlig infeksjon som tilhører seksjon for Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin

Kreftklinikken

 • Avdeling for blodsykdommer
  • Stamcelletransplanterte
  • Pasienter under kreftbehandling

Akuttklinikken

 • Postoperativ og intensivavdeling
  • Pasienter som tilhører avdelinger som vi server.

 

Fysioterapeutene jobber alle dager fra kl 0800 til kl 2100. Hovedfokuset i de fleste behandlingene er å bedre pasientens fysiske funksjon ut ifra hvilke form pasienten er i, samt å forebygge eller behandle lungeproblematikk.

Postoperativ fysioterapi: Aktuelle opererte pasienter mottar fysioterapi fra dagen etter oppresjonen, og følges opp videre i forløpet så lenge det er behov. Behandling består i hovedsak av å hjelpe å gjøre lette øvelser, hjelpe pasienten opp av sengen på en skånsom måte, pusteøvelser og veiledning om hvordan man best tar hensyn til operasjonssåret (se brosjyre).

Lungefysioterapi: Mange av pasienten vi behandler er i risiko for å utvikle lungeproblematikk. Det kan dreie seg om noe økt slim i lungene etter operasjon, eller at noe av lungevevet sammenfaller (atelektase). I tillegg opplever noen pasienter smerte ved hoste, vansker med å puste dypt og behov for å ligge en lengre tid i sengen grunnet sykdom eller operasjon. Fysioterapeutene kan da hjelpe med blant annet pusteøvelser og hosteteknikker for å bedre lungefunksjonen.

Intensivfysioterapi: Pasienter som av ulike årsaker blir liggende på intensivavdelingen i en periode har også ofte fysioterapibehandling selv om man ikke er våken. Behandlingen avhenger av pasientens tilstand, og kan blant annet innebære å bøye og strekke på leddene og å hjelpe til slik at en pasient får opp slim fra lungene. Mer våkne pasienter kan få hjelp til å komme opp på sengekanten.

Trening: Noen pasientgrupper blir værende på sykehuset i en opptreningsfase. Da kan behandlingen bestå av daglig trening med fysioterapeut i den store treningssalen på Rikshospitalet. Dette gjelder ofte organtransplanterte pasienter.

Utredning og informasjon: Pasienter som skal inn til en planlagt operasjon vil i forkant få informasjon fra en fysioterapeut. Det gjelder de pasientens som til vanlig får fysioterapibehandling etterpå. Fysioterapeutene har også samtale med alle pasienter som utredes for transplantasjon.

I tillegg jobber vi med studentveiledning, undervisning, fagutvikling og forskning.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?