Avdeling for kreftbehandling

Vi gir avansert behandling og skaper trygghet. Vi utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom fra hele regionen.

Les mer om Avdeling for kreftbehandling

Avdeling for kreftbehandling

Avdelingen har et regionalt ansvar for den onkologiske kreftomsorgen i Helse Sør-Øst. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Avdelingen tilbyr strålebehandling, og behandling med cytostatika, hormonbehandling, immunterapi og andre nye, målrettede medikamenter. Avdelingen har også en egen palliativ (lindrende) enhet. Vi behandler de aller fleste kreftformer. Behandlingen gjennomføres i nært samarbeid med andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus og med de andre sykehusene i regionen. Avdeling for kreftbehandling har over 900 årsverk og vi holder til på Ullevål, Radiumhospitalet og Aker.

Avdelingen ledes av professor Stein Kaasa.

Hvordan kontakte oss?

Under fanen kontakt vil du finne kontaktinformasjon og adresse til de tre stedene

Merk! Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn og postadresse. Personlige spørsmål av medisinsk art kan vi av personvernhensyn dessverre ikke besvare per e-post.

Hvordan er Avdeling for kreftbehandling organisert?

Avdeling for kreftbehandling består av 18 seksjoner, og tre stabsenheter. 

Organisasjonskart

  
Organisasjonskart Avdeling for krefbehandling
Organisasjonskart Avdeling for kreftbehandling
 

Forskergrupper

Forskergruppe BrystkreftForskergruppe LungekreftForskergruppe LymfomForskergruppe MelanomForskergruppe Sarkom

 

Kontakt

Telefon
Radiumhospitalet: 22 93 40 00 , Ullevål sykehus (Kreftsenteret): 23 02 66 00 (utenom åpningstid 02770 )
Radiumhospitalet: mandag - fredag 08:00-17:00, Ullevål sykehus (Kreftsenteret): mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo

Praktisk informasjon

Kreftlinjen

​Kreftlinjen er Kreftforeningens landsdekkende telefontilbud til alle som har spørsmål om kreft, og betjenes av erfarne sykepleiere med kreftkompetanse. Kreftlinjen gir "her og nå" støtte i en krisesituasjon, og råd om hvor du kan få hjelp videre.

Kontakt Kreftlinjen

Pågående kliniske studier ved AKB

Blærekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blerekreftBlærekreftBRáhkkoborasdávdaBlærekreftBlærekreftBlærekreft
Brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBČižžeborasdávdaBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Cellegiftbehandling (cytostatika) på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-cytostatika-pa-radiumhospitaletCellegiftbehandling (cytostatika) på RadiumhospitaletCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Cellegiftbehandling (cytostatika) på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-cytostatika-pa-ulleval-sykehusCellegiftbehandling (cytostatika) på Ullevål sykehusCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Hode- og halskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hode-og-halskreftHode- og halskreftHOaive-čottaborasdávdaHode- og halskreftHode- og halskreftHode- og halskreft
Lindrende kreftbehandling på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lindrende-kreftbehandling-pa-radiumhospitaletLindrende kreftbehandling på RadiumhospitaletLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Lindrende kreftbehandling på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lindrende-kreftbehandling-pa-ulleval-sykehusLindrende kreftbehandling på Ullevål sykehusLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Lymfekreft (lymfom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lymfekreft-lymfomLymfekreft (lymfom)LLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Skjoldbruskkjertelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSGuoggomasráksáborasdávdaSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreft
Skjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlenehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-fjerning-av-skjoldbruskkjertelen-og-biskjoldbruskkjertleneSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertleneSSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen
Skjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-kirurgisk-behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlingSSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandling
Skjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-radioaktiv-behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandling
Strålebehandling Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandling-radiumhospitaletStrålebehandling RadiumhospitaletSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling
Strålebehandling Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandling-ulleval-sykehusStrålebehandling Ullevål sykehusSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling
Tykk- og endetarmskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tykk-og-endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTGassačoalle- ja maŋŋebuoideborasdávdaTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreftTykk- og endetarmskreft

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgiSeksjon for bryst- og endokrinkirurgi
Seksjon for lindrende behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandlingSeksjon for lindrende behandling
Seksjon for poliklinikk (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akbSeksjon for poliklinikk (AKB)
Seksjon for seneffekterhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-seneffekterSeksjon for seneffekter
Seksjon for sengeposter (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akbSeksjon for sengeposter (AKB)
Seksjon for strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandlingSeksjon for strålebehandling
Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotteSeksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.