Avdeling for kreftbehandling

Vi gir avansert behandling og skaper trygghet. Vi utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom fra hele regionen.

Les mer om Avdeling for kreftbehandling

Avdeling for kreftbehandling

Vi har et regionalt ansvar for den onkologiske kreftomsorgen i Helse Sør-Øst med en populasjon på 2 950 000 personer, og et lokalsykehusansvar for fem bydeler i Oslo med en populasjon på 220 000.

Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling. Vi tilbyr strålebehandling, og behandling med cytostatika, hormonbehandling, immunterapi og andre nye, målrettede medikamenter i tillegg til thyreoidea-/parathyreoideakirurgi og det meste av brystkirurgien. Avdelingen har også en egen palliativ (lindrende) enhet. Vi behandler de aller fleste kreftformer. Behandlingen gjennomføres i nært samarbeid med andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus og med de andre sykehusene i regionen. Avdeling for kreftbehandling er organisert under Kreftklinikken, som ble akkreditert som Comprehensive Cancer Center (CCC) i juni 2017 av Organization of European Cancer Institutes (OECI).

Avdelingen ledes av professor Stein Kaasa.

Hvordan kontakte oss?

Under fanen kontakt vil du finne kontaktinformasjon og adresse til de tre stedene

Merk! Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn og postadresse. Personlige spørsmål av medisinsk art kan vi av personvernhensyn dessverre ikke besvare per e-post.

Hvordan er Avdeling for kreftbehandling organisert?

Avdeling for kreftbehandling består av 18 seksjoner, og tre stabsenheter. Det er varierende antall overleger i hver seksjon, men alle seksjoner har i tillegg til seksjonsoverlege, også en som har ansvar for forskning og en for de aktuelle tumorgruppene.

Avdelingen har 56 senger fordelt på sengepostene på Ullevål, og 79 senger på sengepostene på Radiumhospitalet. På Aker sykehus disponerer bryst- og thyroideakirurgene senger på Urologisk sengepost.

Det meste av aktiviteten skjer ved Ullevål sykehus og Radiumhospitalet samt bryst- og endokrinkirurgi på Aker sykehus, men avdelingen bidrar også i poliklinikk og multidisiplinære møter ved Rikshospitalet og Aker sykehus. Vi har om lag 40 LIS-, 90 overlege-, 310 sykepleier- og 145 stråleterapeutstillinger.

Rundt 20 000 pasienter blir behandlet på avdelingen hvert år, med 6300 strålebehandlingsserier, 22000 medikamentelle infusjonskurer, 6600 innleggelser og 66000 polikliniske konsultasjoner. Det gjennomføres ca. 1200 operasjoner innen bryst- og endokrinkirurgi.

I tillegg til klinisk aktivitet, har avdelingen betydelige oppgaver knyttet til utdanning og opplæring, forskning og faglig utvikling. Det er omlag 80 kliniske studier som er pågående ved avdelingen, og avdelingen har 5 professorater. Vi er involvert i utdanning av medisinske studenter gjennom hele studiet. Antall årlige vitenskapelige publikasjoner er om lag 140.

Totalt har avdelingen 17 strålemaskiner, 10 på Radiumhospitalet og 7 på Ullevål, disse driftes med full kapasitet på dagtid og tre kveldsskift. I tillegg til vanlig strålebehandling, blir det gitt brachyterapi for pasienter med prostata og cervixkreft. 

Organisasjonskart

    20191112_Organisasjonskart AKB2.PNG     

Kontaktinformasjon

Telefon
Radiumhospitalet: 22 93 40 00 , Ullevål sykehus (Kreftsenteret): 23 02 66 00 (utenom åpningstid 02770 )
Radiumhospitalet: mandag - fredag 08:00-17:00, Ullevål sykehus (Kreftsenteret): mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Kreftlinjen

​Kreftlinjen er Kreftforeningens landsdekkende telefontilbud til alle som har spørsmål om kreft, og betjenes av erfarne sykepleiere med kreftkompetanse. Kreftlinjen gir "her og nå" støtte i en krisesituasjon, og råd om hvor du kan få hjelp videre.

Kontakt Kreftlinjen

Brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBBrystkreftBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Cellegiftbehandling (cytostatika)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-cytostatikaCellegiftbehandling (cytostatika)CCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Lindrende kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lindrende-kreftbehandlingLindrende kreftbehandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Lymfekreft (lymfom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lymfekreft-lymfomLymfekreft (lymfom)LLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Skjoldbruskkjertelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSGuoggomasráksáborasdávdaSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreft
Skjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlenehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-fjerning-av-skjoldbruskkjertelen-og-biskjoldbruskkjertleneSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertleneSSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen
Skjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-kirurgisk-behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlingSSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandling
Skjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-radioaktiv-behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandling
Strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandlingStrålebehandlingSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling

Seksjon for bryst- og endokrinkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgiSeksjon for bryst- og endokrinkirurgi
Seksjon for brystonkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-brystonkologiSeksjon for brystonkologi
Seksjon for celleterapihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-celleterapiSeksjon for celleterapi
Seksjon for gastrointestinal onkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-gastrointestinal-onkologiSeksjon for gastrointestinal onkologi
Seksjon for gynekologisk strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-gynekologisk-stralebehandlingSeksjon for gynekologisk strålebehandling
Seksjon for hode- halskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-hode-halskreftSeksjon for hode- halskreft
Seksjon for kontortjeneste (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-kontortjeneste-akbSeksjon for kontortjeneste (AKB)
Seksjon for lindrende behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandlingSeksjon for lindrende behandling
Seksjon for lungeonkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lungeonkologiSeksjon for lungeonkologi
Seksjon for lymfom og indremedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lymfom-og-indremedisinSeksjon for lymfom og indremedisin
Seksjon for poliklinikk (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akbSeksjon for poliklinikk (AKB)
Seksjon for sarkom og melanomhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sarkom-og-melanomSeksjon for sarkom og melanom
Seksjon for seneffekterhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-seneffekterSeksjon for seneffekter
Seksjon for sengeposter (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akbSeksjon for sengeposter (AKB)
Seksjon for spesialistutdanning (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-spesialistutdanning-akbSeksjon for spesialistutdanning (AKB)
Seksjon for strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandlingSeksjon for strålebehandling
Seksjon for urologisk onkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-urologisk-onkologiSeksjon for urologisk onkologi
Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotteSeksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

Fant du det du lette etter?