HELSENORGE

Avdeling for kreftbehandling

Vår avdeling har et regionalt ansvar for den onkologiske kreftomsorgen i Helse Sør-Øst og et lokalsykehusansvar for fem bydeler i Oslo.


Vi tilbyr strålebehandling, behandling med cytostatika, hormonbehandling, immunterapi og andre nye målrettede medikamenter, kreftkirurgi samt omsorg og pleie ved livets slutt.

Fant du det du lette etter?