Seksjon for gynekologisk strålebehandling

Seksjonen ledes av Kjersti Bruheim

Les mer om Seksjon for gynekologisk strålebehandling

Seksjon for gynekologisk strålebehandling

Seksjon for gynekologisk strålebehandling har 3 overlegestillinger, i tillegg er en av overlegene i 50 % forskerstilling. Behandling av cervixcancer, vulvacancer, vaginalcancer samt høyrisikogrupper innen endometriecancer og ovarialcancer er i Helse Sør-Øst sentralisert til Oslo Universitetssykehus. Seksjon for gynekologisk strålebehandling er lokalisert på Radiumhospitalet og har siden 2013 hatt ansvaret for strålebehandlingen til denne pasientgruppen. Avhengig av behandlingsintensjon, sykdomsutbredelse og lokalisasjon benyttes ulike teknikker; fra enkle hypofraksjonerte regimer til IMRT/VMAT, stereotaksi og brakyterapi.

Den største pasientgruppen er lokalavansert cervixcancer med indikasjon for primær radikal strålebehandling. Seksjonen behandler årlig ca 90 cervix cancerpasienter, nasjonalt tilsvarer dette 2/3 av alle cervixcancer-pasienter som behandles med kurativ intensjon. Antallet er høyt også sammenliknet med de fleste europeiske sentre. Kurativ behandling ved cervixcancer inkluderer ekstern stråleterapi, konkomitant kjemoterapi og brakyterapi. Brakyterapi gis i dag med bildeveiledet, adaptiv teknikk. Dette innebærer MR opptak med brakyterapi applikator in situ, inntegning av tumor og risikoorganer og doseplanlegging ved hver fraksjon. Strengere krav til doser til risikoorganer og høyere krav til tumordose resulterer i økende bruk av interstitiell teknikk (nåler i vevet) ved gynekologisk brakyterapi. Seksjonen mottar pasienter fra helseregioner der brakyterapi med interstitiell teknikk ikke er tilgjengelig.

Seksjonen deltar aktivt i EMBRACE I og EMBRACE II studiene. Et doktorgradsprosjekt med tema radiogenomiske biomarkører og prognose, i samarbeid med Avdeling for strålingsbiologi, pågår. Deltakelse i en internasjonal studie på strålebehandling av vulva cancer (GROINSS-V III) og en nasjonal studie på palliativ strålebehandling mot bekkentumores er under planlegging.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?