Seksjon for kontortjeneste (AKB)

Seksjon for kontortjeneste består av Enhet for kontortjeneste Radiumhospitalet og Enhet for kontortjeneste Ullevål. Seksjonen er bemannet med helsesekretærer og sekretærer som ofte er de første pasientene møter i kontakt med avdelingen enten ved oppmøte eller på telefon. Vi ønsker å bidra til at pasientene får et positivt møte med sykehuset og at vi yter god service i alle ledd vi har ansvar for.

Les mer om Seksjon for kontortjeneste (AKB)

Seksjon for kontortjeneste (AKB)

Kontortjenesten har ansvar for ekspedisjonsfunksjoner med mottak av pasienter og registrering i vårt pasientadministrative datasystem.  Vi har ansvar for registrering av kontrolltimer, koordinering av undersøkelser, bestilling av pasienttransport og pasienthotell. Vi tilrettelegging og bistår i forbindelse med legekonsultasjon og besvarer eller formidler henvendelser fra pasienter, pårørende og helsepersonell. I tillegg følger vi opp ulike rapporter, bidrar til kvalitetssikring av registering i pasientsystemet og har ansvar for registering av aktivitets- og kvalitetsopplysninger i kliniske kvalitetsregister.


I seksjonen samarbeider vi bl.a om rekruttering, kompetansebygging, kvalitetssikring av arbeidsoppgavene samt sykefraværsoppfølging.

Seksjonsleder er Torunn Torp Foss


Enhet for kontortjeneste Radiumhospitalet

Enheten har 25,8 stillingshjemler som bemanner flere ekspedisjoner, egne diagnosegrupper på poliklinikken samt sekretariatet som har ansvar for oppfølging av administrative rutiner og registrering i kliniske kvalitetsregistre. Arbeidsoppgavene er mange og varierte og gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte.

Enhetsleder er Azra Dzananovic

 

Enhet for kontortjeneste Ullevål

Enheten har 24 stillingshjemler som bemanner skranke og sentralbord, strålebooking, poliklinikkene og sengepostene. Oppgavene er varierte og krever nøyaktighet i alle i alle ledd.  Det er mye pasientkontakt og teamarbeid.

Enhetsleder er Anita Hestnes


Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?