Seksjon for kontortjeneste (AKB)

Seksjon for kontortjeneste består av Enhet for kontortjeneste Radiumhospitalet og Enhet for kontortjeneste Ullevål. Seksjonen er bemannet med helsesekretærer og sekretærer som ofte er de første pasientene møter i kontakt med avdelingen enten ved oppmøte eller på telefon. Vi ønsker å bidra til at pasientene får et positivt møte med sykehuset og at vi yter god service i alle ledd vi har ansvar for.

Fant du det du lette etter?