HELSENORGE

Livets sluttfase

Når det er overveiende sannsynlig at gjenværende levetid er betydelig begrenset, bør det erkjennes at pasienten nærmer seg livets sluttfase. Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager eller timer.  Helsepersonell bør gjenkjenne symptomer og tegn på at pasienten nærmer seg livets slutt, og fortløpende vurdere om tilstanden stabiliserer seg eller om pasienten er døende. Det er viktig at hele teamet rundt pasient og pårørende er innforstått med denne vurderingen, samt formidler dette til pasient og pårørende. Helsepersonell må søke å imøtekomme den døende pasientens behov, samtidig lytte til pårørende, støtte dem og trygge dem i situasjonen slik at pasient, pårørende og personalet har en mest mulig gjensidig forståelse av situasjonen. Her har vi samlet nasjonale faglige råd og retningslinjer som er nyttige i forhold til behandling, pleie og omsorg i livets sluttfase.

Fant du det du lette etter?