HELSENORGE

Fysisk funksjon

De fleste kreftpasienter og andre pasienter med livstruende sykdom, vil oppleve en gradvis reduksjon i fysisk funksjons nivå. Hvordan funksjons nivået endres i løpet av sykdomsforløpet, vil være ulikt for den enkelte pasient. Å forebygge og begrense funksjonstap som følge av immobilisering er viktig. Tap av fysisk funksjon fører til redusert selvstendighet og påvirker muligheten for livsutfoldelse, og vil dermed ha psykososiale følger, medføre økt hjelpebehov og redusert livskvalitet. Det er av stor betydning å kartlegge, forebygge og behandle tap av fysisk funksjon. Dette bør være i fokus hos hele behandlingsteamet.

Fant du det du lette etter?