HELSENORGE

Kompetansenettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Helse Sør-Øst

Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i Helse Sør-Øst er etablert for å styrke samarbeidet og den faglige kompetansen i helseregionen. Nettverket består av ressurssykepleiere med definert ansvarsområde innenfor palliasjon i foretaksområdet.

Aktuelle dokumenter

Kurs og hospitering — tellende til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie

Om nettverket

Hensikten med kompetansenettverk er å bidra til kompetanseheving innen palliasjon på alle nivå i helsetjenesten, samt bidra til samhandling på tvers av tjenestene. Målet er at pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende skal oppleve kontinuitet, trygghet og motta helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Om organiseringen

Nettverkene i Helse Sør-Øst organiseres noe ulikt ut fra lokale forhold, og driftes oftest av det palliative senteret i helseforetaket. Nettverkene bør forankres i forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak og eventuelt andre involverte parter.

Nettverkene i Helse Sør-Øst

AhusOsloVestfoldInnlandetTelemark AgderVestre Viken


Fant du det du lette etter?