Kompetansenettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Helse Sør-Øst

Kompetansenettverket for ressurssykepleiere i Helse Sør-Øst er utarbeidet for å styrke samarbeidet og den faglige kompetansen innad i helseregionen. Nettverket består av ressurssykepleiere med definert ansvarsområde innenfor palliasjon i foretaksområdet.

Om nettverket

Hensikten med kompetansenettverk er å bidra til kompetanseheving på alle nivå i helsetjenesten. Målet er at pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende skal oppleve trygghet og motta helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. 

Om organiseringen

Nettverkene organiseres noe ulikt ut fra lokale forhold, og driftes ofte av palliative senter i spesialisthelsetjenesten. Nettverkene bør forankres i forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak og eventuelt andre involverte parter.

Nettverkene i Helse Sør-Øst

Ahus

Oslo: Palliativt nettverk

Vestre Viken

Vestfold

Oppland og Hedmark

Telemark

Aust- og Vest Agder

Fant du det du lette etter?