Seksjon for poliklinikk (AKB)

I poliklinikkene blir det gjort utredninger, vurderinger, behandlinger, oppfølgninger og kontroller av pasienter med ulike kreftdiagnoser.

Aktiviteten i poliklinikkene består av lege- og sykepleierkonsultasjoner.

Seksjonsleder er Eldbjørg Vorkinn

Kontakt

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Lymfekreft (lymfom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lymfekreft-lymfomLymfekreft (lymfom)LLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft[{"Title":"Lymfompoliklinikken","Department":"Lymfompoliklinikken – Radiumhospitalet|492d5900-2c48-40b3-bfa2-de0f8d097e25","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ","LocationQueryString":"?sted=lymfompoliklinikken","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Onkologisk dagenhet","Department":"Onkologisk dagenhet U1 - Radiumhospitalet|b8254c56-8196-49f6-8aa5-321b5d82636d","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ","LocationQueryString":"?sted=onkologisk-dagenhet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Infusjonsenheten","Department":"Infusjonsenheten – Radiumhospitalet|0eb97d61-90f3-49fc-b47b-6f4c25a1c44d","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ","LocationQueryString":"?sted=infusjonsenheten","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Sengepost A8","Department":"Sengepost A8 - Radiumhospitalet|027d35a9-089c-4886-b0e3-0513eff26146","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ","LocationQueryString":"?sted=sengepost-a8","FNSPOrganizationNumber":"974707152"}]

Infusjonsenheten – Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/infusjonsenheten-radiumhospitaletInfusjonsenheten – Radiumhospitalet
Lymfompoliklinikken – Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/lymfompoliklinikken-radiumhospitaletLymfompoliklinikken – Radiumhospitalet
Onkologisk dagenhet U1 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/onkologisk-dagenhet-u1-radiumhospitaletOnkologisk dagenhet U1 - Radiumhospitalet
Onkologisk poliklinikk - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/onkologisk-poliklinikk-ullevalOnkologisk poliklinikk - Ullevål
Poliklinikk 4. etasje - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/poliklinikk-4-etasje-radiumhospitaletPoliklinikk 4. etasje - Radiumhospitalet
Poliklinikk for urologisk onkologi - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/poliklinikk-for-urologisk-onkologi-radiumhospitaletPoliklinikk for urologisk onkologi - Radiumhospitalet
Strålepoliklinikken - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/stralepoliklinikken-radiumhospitaletStrålepoliklinikken - Radiumhospitalet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.