HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom

Formålet med nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer er å stimulere til forskning og formidle kunnskapen om sarkomer til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i alle helseregioner. Kompetansetjenesten jobber for å skape et godt behandlingsnettverk for pasienter med sarkomer.

Fant du det du lette etter?