HELSENORGE
Informasjon om diagnoser og behandling

Hva er sarkom?

Alle kreftsykdommer med solide svulster har sitt opphav i et organsystem. For eksempel oppstår brystkreft i brystet og tarmkreft i tarmen osv. Sarkom er en fellesbetegnelse på en krefttype som oppstår i kroppens bevegelsesapparat og bindevev. Kreftsvulstene kan forekomme i muskel, skjelett, fettvev, blodårer, nerver, hud, underhud og annet bindevev.

Sarkomer deles ofte inn i to grupper:

Bensarkom oppstår oftest i skjelettet. Det finnes ca 20 forskjellige typer bensarkom. De vanligste er osteosarkom, Ewing sarkom og kondrosarkom.

Bløtdelssarkom oppstår i muskulatur, sener, fettvev, perifere nerver, i tarmkanalen, på bakre bukvegg, i lever og livmor. Det finnes ca 50 forskjellige typer bløtvevsarkom. De vanligste typene er ulike varianter av liposarkom, pleomorft spocellet sarkom og leiomyosarkom.

Sarkom er en sjelden kreftsvulst som kun representerer ca 1% av alle nye krefttilfeller i Norge. Det oppstår ca 50 nye tilfeller av bensarkom og ca 300 nye tilfeller av bløtvevsarkom i Norge hvert år.

Sarkom antall nye tilfeller per år fra kreftregisteret
For pasienter og pårørende gir nettstedet Kreftlex nyttig pasientinformasjon om mange krefttyper. Kreftlex har egene kapittler om sarkomer.

Kreftlex om bensarkom

Kreftlex om bløtvevsarkom

De fleste sarkom oppstår uten kjent årsak og er ikke arvelige. Det betyr at vi for de fleste pasienter ikke har noen forklaring på hvorfor de har fått et sarkom.


Behandling

Kirurgi

Det utføres veldig mange typer av forskjellige kreftoperasjoner for sarkom. Hver pasient og hver operasjon er unik. Du finne generell informasjon om de mest vanlige operasjoner for sarkom her.

Fant du det du lette etter?