Seksjon for utprøvende kreftbehandling

Seksjonen har som hovedoppgave å bidra til mer og bedre pasientrettet forskning ved å tilrettelegge for og gjennomføre kliniske studier.

Seksjonen ledes av Jon Amund Kyte

Fant du det du lette etter?