Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har cirka 9 800 fødsler per år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionssykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingen er lokalisert på to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.

Les mer om Fødeavdelingen

Fødeavdelingen

Visjon: Med kompetanse, forskning og omsorg - gir vi den beste helsehjelpen i svangerskap, fødsel og barsel.

Kontakt:

  • Ullevål – døgnåpent føde/gyn mottak:
    Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til føde/gyn mottak på telefon: 23027550
  • Rikshospitalet – døgnåpen fødeavdeling:
    Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til døgnåpen Fødeavdelingen på Rikshospitalet telefon: 23072640

Vi har som mål at alle som føder hos oss skal få individuell omsorg og behandling.

Søknad om fødeplass

Søknad om fødeplass og rutineultralyd sendes vanligvis fra jordmor eller fastlege etter første konsultasjon i svangerskapet. Den gravide kan også søke selv, men det gjøres oppmerksom på at forespørsel om oppfølgning i svangerskapet må komme fra en jordmor eller lege.

Ved søknad om fødeplass må det oppgis en termindato og/eller siste mensdato. Vi ber også om at det skrives hvilket sykehus som er første-, andre-, og tredje valget.

F.eks. 1.valg Ullevål, 2.valg Rikshospitalet, 3.valg Bærum Sykehus.

Søknad om fødeplass ved Oslo universitetssykehus (docx)

Den gravide vil i løpet av et par uker få et brev med tilbud om rutinemessig ultralydundersøkelse og fødeplass. Undersøkelsen skal normalt foregå ved svangerskapsuke 18 – 19.

Alle gravide i Helse Sør-Øst kan benytte seg av «Fritt behandlingsvalg» og søke fødeplass hos oss, men når ventelistene våre er fullbooket rundt den gravides termindato kan vi gi avslag og videresende henvisingen til et annet sykehus/fødeavdeling. Hvis det ikke er skrevet i henvisningen en annen prioritet av sykehusønske, vil vi videresende henvisningen til sykehuset/fødeavdelingen nærmest den gravides bostedsadresse.

Hvis det oppstår uventede hendelser underveis i graviditeten eller fødselen kan man bli henvist videre til et annet sykehus enn det man planla.

Adresse:

Søknad om fødeplass sendes til:

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Obstetrikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefonnummer til Fødeavdelingens henvisningskontor OUS:

  • 23072612 – Jordmor (08.00-15.00 – hverdager)
  • 23074967 – Sekretær (09.00-11.00 – hverdager)

Vi gjør oppmerksom på at vi kun behandler søknader til Fødeavdelingen ved OUS; Ullevål/ABC og Rikshospitalet.  Søknader til andre sykehus, må sendes direkte dit det gjelder.

Føde på ABC

Ønsker du å føde på ABC må du selv sende skriftlig søknad til OUS, der du forteller om deg selv og hvorfor du ønsker å føde på ABC. Les mer om hvem som kan føde på ABC og hvordan du søker.


Henvisningsrutiner

Henvisninger til Fødeavdelingen ved Ullevål og Rikshospitalet sendes til samme sted, Det Sentrale henvisningsmottaket ved Oslo universitetssykehus HF. Henvisningene blir her skannet og sendt videre elektronisk til Fødeavdelingens henvisningskontor. Her blir både søknader om fødeplass og andre svangerskapsrettede henvisninger fordelt til rett fødeavdeling, enten Rikshospitalet eller Ullevål.            

Adresse:

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Fødeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Kontakt

Oppmøtested

Fødeplass Ullevål: Alle akutte henvendelser rettes til døgnåpent føde-gyn mottak på telefon 23027550

Svangerskapspoliklinikken Ullevål, telefontid hverdager 0800 - 1515. Telefonnummer 22 11 98 41

Fødeplass Rikshospitalet:  Telefontid hele døgnet 23072640

Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalet, telefontid hverdager 23 07 23 47

Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.