HELSENORGE

Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har rundt 9800 fødsler per år. Fødeavdelingen er lokalsykehus for Oslo, regionssykehus for Helse Sør-Øst og lokalisert på to ulike steder i Oslo – Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.

Driftsendringer for Ullevål sykehus:
Vi må gjøre to endringer i driften av fødeavdelingen på Ullevål sykehus fra og med 18. november 2022 til og med 1. mai 2023. Fra og med 4. mars 2023 vil det ikke lenger være mulig å føde på ABC-enheten. Les mer i boksen under.
Fant du det du lette etter?