HELSENORGE

Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har rundt 8300 fødsler per år. Fødeavdelingen er lokalsykehus for Oslo, regionssykehus for Helse Sør-Øst og har nasjonalt funksjonsansvar. Fødeavdelingen er lokalisert på to ulike steder i Oslo – Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien. Ønsker du å vite mer om våre seksjoner, enheter og tilbud finner du dette ved å gå til menyen Underliggende enheter. 
Fant du det du lette etter?