Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har cirka 9 800 fødsler per år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionssykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingen er lokalisert på to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.

Les mer om Fødeavdelingen

Fødeavdelingen

Visjon: Med kompetanse, forskning og omsorg - gir vi den beste helsehjelpen i svangerskap, fødsel og barsel.

Søknad om fødeplass

Søknad om fødeplass sendes vanligvis fra jordmor eller fastlege etter 1. konsultasjon i svangerskapsomsorg, men den gravide kan også søke selv. Andre henvisninger i forbindelse med graviditeten til samme sted.

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Obstetrikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

ULLEVÅL: Døgnåpent føde/gyn mottak: Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til føde/gyn mottak på telefon: 23027550
RIKSHOSPITALET: Alle henvendelser som gjelder fødselshjelp skal rettes til døgnåpen Fødeavdelingen på RH telefon: 23072640Vi har som mål at alle som føder hos oss skal få individuell omsorg og behandling.

Henvisningsrutiner

Henvisninger til Fødeavdelingen ved Ullevål og Rikshospitalet sendes til samme sted, Det Sentrale henvisningsmottaket ved Oslo universitetssykehus HF.  Henvisningene blir her skannet og sendt videre elektronisk til Fødeavdelingens henvisningskontor. Her blir både søknader om fødeplass og andre svangerskapsrettede henvisninger fordelt til rett fødeavdeling, enten Rikshospitalet eller Ullevål.            

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Fødeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

 Vi gjør oppmerksom på at vi kun behandler søknader til Fødeavdelingen ved OUS; Ullevål/ABC og Rikshospitalet.  Søknader til andre sykehus, må sendes direkte dit det gjelder.

 

Søknad om fødeplass

Søknad om fødeplass og rutineultralyd sendes vanligvis fra jordmor eller fastlege etter første konsultasjon i svangerskapet. Den gravide kan også søke selv, men det gjøres oppmerksom på at forespørsel om oppfølgning i svangerskapet må komme fra en jordmor eller lege.

Ved søknad om fødeplass det oppgis en termindato og/eller siste mensdato. Vi ber også om at det skrives hvilket sykehus som er første-, andre-, og tredje valget.                                                                F.eks. 1.valg Ullevål, 2.valg Rikshospitalet, 3.valg Bærum Sykehus.

Søknad om fødeplass ved Oslo universitetssykehus 151116 NY.docx

Den gravide vil i løpet av et par uker få et brev med tilbud om rutinemessig ultralydundersøkelse og fødeplass. Undersøkelsen skal normalt foregå ved svangerskapsuke 18 – 19.

Alle gravide i Helse Sørøst kan benytte seg av «Fritt sykehusvalg» og søke fødeplass hos oss, men når ventelistene våre er fullbooket rundt den gravides termindato kan vi gi avslag og videresende henvisingen til et annet sykehus/fødeavdeling. Hvis det ikke er skrevet i henvisningen en annen prioritet av sykehusønske, vil vi videresende henvisningen til sykehuset/fødeavdelingen nærmest den gravides bostedsadresse.

Hvis det oppstår uventede hendelser underveis i graviditeten eller fødselen kan man bli henvist videre til et annet sykehus enn det man planla.

Telefonnummer Henvisningskontoret Fødeavdelingen OUS:

23072612 - Jordmor (08 - 15, hverdager)
23074967 – Sekretær (09 – 11, hverdager)

Hvis det oppstår uventede hendelser i graviditet eller fødsel kan man bli henvist til annet sykehus enn det man planla.

Kontakt

Oppmøtested

Fødeplass Ullevål: Alle akutte henvendelser rettes til døgnåpent føde-gyn mottak på telefon 23027550

Svangerskapspoliklinikken Ullevål, telefontid hverdager 0800 - 1515. Telefonnummer 22 11 98 41

Fødeplass Rikshospitalet:  Telefontid hele døgnet 23072640

Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalet, telefontid hverdager 23 07 23 47

Besøksadresser og praktisk informasjon

Amminghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ammingAmmingAAmmingAmmingAmmingAmming
Blodpropp før eller i svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodpropp-for-eller-i-svangerskapBlodpropp før eller i svangerskapBGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapetGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapetGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapetGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapet
Blødning sent i svangerskapethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodning-sent-i-svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapet
Bånd på livmorhalsen (Cerclage)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/band-pa-livmorhalsen-cerclageBånd på livmorhalsen (Cerclage)BGraviditet - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)
Diabetes og svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskapDiabetes og svangerskapDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Fostervannsprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fostervannsproveFostervannsprøveFGraviditet - FostervannsprøveGraviditet - FostervannsprøveGraviditet - FostervannsprøveGraviditet - Fostervannsprøve
Fødsel i seteleie på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fodsel-i-seteleie-pa-rikshospitaletFødsel i seteleie på RikshospitaletFFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleie
Fødsel i seteleie på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fodsel-i-seteleie-pa-ulleval-sykehusFødsel i seteleie på Ullevål sykehusFFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleie
Fødsel og barselhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fodsel-og-barselFødsel og barselFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Gynekologisk undersøkelse på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-pa-rikshospitaletGynekologisk undersøkelse på RikshospitaletGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Igangsetting av fødsel på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-pa-rikshospitaletIgangsetting av fødsel på RikshospitaletIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Igangsetting av fødsel på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-pa-ulleval-sykehusIgangsetting av fødsel på Ullevål sykehusIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisersnitt på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/keisersnitt-pa-rikshospitaletKeisersnitt på RikshospitaletKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisersnitt på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/keisersnitt-pa-ulleval-sykehusKeisersnitt på Ullevål sykehusKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Lite liv i svangerskapethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lite-liv-i-svangerskapetLite liv i svangerskapetLGraviditet - Lite liv i svangerskapetGraviditet - Lite liv i svangerskapetGraviditet - Lite liv i svangerskapetGraviditet - Lite liv i svangerskapet
Morkakeprøve på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/morkakeprove-pa-rikshospitaletMorkakeprøve på RikshospitaletMGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - Morkakeprøve
Morkakeprøve på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/morkakeprove-pa-ulleval-sykehusMorkakeprøve på Ullevål sykehusMGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - Morkakeprøve
Overvekt og svangerskap på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvekt-og-svangerskap-pa-rikshospitaletOvervekt og svangerskap på RikshospitaletOGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - Overvekt
Overvekt og svangerskap på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvekt-og-svangerskap-pa-ulleval-sykehusOvervekt og svangerskap på Ullevål sykehusOGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - Overvekt
Overvåking av barn i mors mage på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mage-pa-rikshospitaletOvervåking av barn i mors mage på RikshospitaletOGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mage
Overvåking av barn i mors mage på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mage-pa-ulleval-sykehusOvervåking av barn i mors mage på Ullevål sykehusOGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mage
Rutine ultralyd på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rutine-ultralyd-pa-rikshospitaletRutine ultralyd på RikshospitaletRGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelse
Rutine ultralyd på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rutine-ultralyd-pa-ulleval-sykehusRutine ultralyd på Ullevål sykehusRGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelse
Svangerskap på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskap-pa-rikshospitaletSvangerskap på RikshospitaletSGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Svangerskap på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskap-pa-ulleval-sykehusSvangerskap på Ullevål sykehusSGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Svangerskapsforgiftning på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapsforgiftning-pa-rikshospitaletSvangerskapsforgiftning på RikshospitaletSGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - Svangerskapsforgiftning
Svangerskapsforgiftning på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapsforgiftning-pa-ulleval-sykehusSvangerskapsforgiftning på Ullevål sykehusSGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - Svangerskapsforgiftning
Svangerskapskløe på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapskloe-pa-rikshospitaletSvangerskapskløe på RikshospitaletSGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - Svangerskapskløe
Svangerskapskløe på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapskloe-pa-ulleval-sykehusSvangerskapskløe på Ullevål sykehusSGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - Svangerskapskløe
Svangerskapskvalme ved svangerskapspoliklinikken på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapskvalme-ved-svangerskapspoliklinikken-pa-ulleval-sykehusSvangerskapskvalme ved svangerskapspoliklinikken på Ullevål sykehusSGraviditet - SvangerskapskvalmeGraviditet - SvangerskapskvalmeGraviditet - SvangerskapskvalmeGraviditet - Svangerskapskvalme
Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketranslusensmaling-pa-rikshospitaletTidlig ultralyd med nakketranslusensmåling på RikshospitaletTGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling
Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketranslusensmaling-pa-ulleval-sykehusTidlig ultralyd med nakketranslusensmåling på Ullevål sykehusTGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling
Tilvekstkontroll på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tilvekstkontroll-pa-rikshospitaletTilvekstkontroll på RikshospitaletTGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - Tilvekstkontroll
Tilvekstkontroll på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tilvekstkontroll-pa-ulleval-sykehusTilvekstkontroll på Ullevål sykehusTGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - Tilvekstkontroll
Vaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-berer-et-rhd-positivt-barnVaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.

Arrangementer

ABC-enhetenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/abc-enhetenABC-enheten
Barsel Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barsel-rikshospitaletBarsel Rikshospitalet
Barselhotellethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barselhotelletBarselhotellet
Føde Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fode-rikshospitaletFøde Rikshospitalet
Føde/Barsel A Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fodebarsel-a-ullevalFøde/Barsel A Ullevål
Føde/Barsel B Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fodebarsel-b-ullevalFøde/Barsel B Ullevål
Svangerskap Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ullevalSvangerskap Ullevål
Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskapspoliklinikken-rikshospitaletSvangerskapspoliklinikken Rikshospitalet
Svangerskapspoliklinikken Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskapspoliklinikken-ullevalSvangerskapspoliklinikken Ullevål

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.