Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalet

Svangerskapspoliklinikken på Rikshospitalet tar imot gravide med behov for ekstra oppfølging i svangerskapet.

Les mer om Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalet

Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalet

For å få time på svangerskapspoliklinikken trenger du en henvisning fra fastlege eller jordmor. På svangerskapspoliklinikken møter du jordmødre og fødselsleger. Kvinner som trenger ekstra oppfølgning er for eksempel tvillingsvangerskap, insulinkrevende diabetes, komplikasjoner i dette eller tidligere svangerskap / fødsel. Trivselskontroller etter termin blir også utført her. I tillegg er det mulighet for å bli henvist til jordmorsamtale for å snakke om fødselen og tanker omkring denne dersom du føler særskilt behov for dette.

Kvinner som har fødeplass hos oss på Fødeavdelingen Rikshospitalet, blir tilbudt ultralyd screening med jordmor rundt svangerskapsuke 18 – 20. Alle organer hos fosteret undersøkes, morkakens beliggenhet, og det fastsettes en termindato ut i fra funnene på ultralyd.  Undersøkelsen tar ca 30 minutter.  

På Rikshospitalet har man også tilbud til kvinner med høy BMI på Adipoliklinikken, med tett oppfølgning av jordmor og ernæringsfysiolog.

Rikshospitalet har landsdekkende funksjon for hjertesyke gravide, der man blir fulgt opp av et tverrfaglig team.

Når du kommer til poliklinikken tar du med deg:
- Helsekort for gravide
- Morgenurinprøve i rent glass og merket med navnet ditt
- Blodprøvesvar

Du bes om å komme 30 minutter før oppstart av legetime hvis det er avtalt CTG.

Svangerskapspoliklinikken samarbeider tett med fostermedisinere og fødeavdelingen.
Velkommen til svangerskapspoliklinikken på Fødeavdelingen OUS/Rikshospitalet.

MRSA (multiresistente stafylokokker) er en bakterie som er motstandsdyktig mot de fleste typer antibiotika.

Er du henvist til svangerskapspoliklinikken og i løpet av de siste 12 månedene har:

  • vært i kontakt med sykehus eller annen helseinstitusjon i utlandet (utenom Norden)
  • oppholdt deg i utlandet i mer enn 6 uker de siste 12 månedene
  • tidligere vært smittet med MRSA
  • bodd sammen med person med MRSA
  • vært i kontakt med MRSA smittet person de siste 12 månedene

Da ber vi deg teste deg hos fastlege/jordmor i god tid før undersøkelse ved OUS. Dersom testen ikke er tatt vil undersøkelsen bli utsatt til testen foreligger.

Testing for ESBL og VRE

Hvis du har vært innlagt i sykehus utenfor Norden, fått utført kirurgisk inngrep, sårbehandling, vaginal ultralyd eller dialyse, fått innlagt dren, kateter eller lignende, utenfor Norden må du i tillegg til MRSA også testes for ESBL og VRE.

Ta kontakt med fastlege og ta med prøvesvar ved oppmøte.

 

Les mer:

Informasjon om oppfølging av svangerskap på sykehuset

Informasjon om fødsel og barsel

Gode levevaner før og i svangerskapet (informasjon fra Helsedirektoratet) Utvidet tilbud om nyfødtscreening (informasjon fra Helsedirektoratet) Rutineultralyd i svangerskapet (informasjon fra Helsedirektoratet)Hvordan du ammer ditt barn (informasjon fra Helsedirektoratet)Informasjon om MFR (medisinsk fødselsregister) til fødendeInformation about MBRN (Medical Birth Registry of Norway) for women who are about to give birth

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet: Sognsveien 20, Kvinne og barn bygget 3. etasje.
For spørsmål om timebytte: 23074647

Telefon
23 07 23 47

Blodpropp før eller i svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodpropp-for-eller-i-svangerskapBlodpropp før eller i svangerskapBBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapet
Blødning sent i svangerskapethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodning-sent-i-svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapetBlødning sent i svangerskapet
Fosterdiagnostikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fosterdiagnostikkFosterdiagnostikkFFosterdiagnostikkFosterdiagnostikkFosterdiagnostikkFosterdiagnostikk
Overvekt og svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvekt-og-svangerskapOvervekt og svangerskapOOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskap
Svangerskaphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapSvangerskapSGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Svangerskapsdiabeteshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Svangerskapsforgiftninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftning
Svangerskapskløehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/svangerskapskloeSvangerskapskløeSSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløe
Tilvekstkontrollhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tilvekstkontrollTilvekstkontrollTTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontroll

Fant du det du lette etter?