Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har cirka 9 800 fødsler per år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionssykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingen er lokalisert på to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.

Stortinget har i vedtak om Bioteknologiloven i mai i år bedt regjeringen sørge for at tidlig ultralyd blir et tilbud til alle gravide. I den forbindelse har Helse- og Omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet utarbeide nye retningslinjer. Dette arbeidet vil foregå til høsten. Fra departementet har vi fått følgende beskjed: "Inntil de nye ordningene er på plass, videreføres eksisterende retningslinjer for fosterdiagnostikk, NIPT og ultralydundersøkelser". Dette betyr at vi inntil videre ikke kan tilby tidlig ultralydundersøkelser til alle gravide, men bare til de som faller inn under nåværende retningslinjer.

Vi viser til Helsedirektoratets side om fosterdiagnostikk

 

Fant du det du lette etter?