Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

Nasjonal kompetansetjeneste for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt. Senterets oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten.

Tjenesten retter seg primært mot helsepersonell. Mødre som trenger råd ved ammeproblemer eller medikamentbruk, bes kontakte egen helsestasjon, fastlege, mor-til mor organisasjonen Ammehjelpen eller Trygg mammamedisin.

Kontaktinformasjon

Telefon
23 07 54 00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 2B
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.