Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

Nasjonal kompetansetjeneste for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt. Senterets oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten.

Tjenesten retter seg primært mot helsepersonell. Mødre som trenger råd ved ammeproblemer eller medikamentbruk, bes kontakte egen helsestasjon, fastlege, mor-til mor organisasjonen Ammehjelpen eller Trygg mammamedisin.

Kontaktinformasjon

Telefon
23 07 54 00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 2B
Fant du det du lette etter?