Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

Nasjonal kompetansetjeneste for amming skal bidra til å bygge opp og spre kunnskap om morsmelk og amming hos helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt. Blant kjerneoppgavene er oppfølging av Mor-barn vennlig standard i primær- og spesialisthelsetjenesten, utredning av kliniske problemstillinger og forskning. Tjenesten retter seg primært mot helsepersonell. Mødre som trenger råd ved ammeproblemer eller medikamentbruk, bes kontakte egen helsestasjon, fastlege, Ammehjelpen eller Trygg mammamedisin.  

Fant du det du lette etter?