Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

Nasjonal kompetansetjeneste for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt. Senterets oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten.

Tjenesten retter seg primært mot helsepersonell. Mødre som trenger råd ved ammeproblemer eller medikamentbruk, bes kontakte egen helsestasjon, fastlege, mor-til mor organisasjonen Ammehjelpen eller Trygg mammamedisin.

Kontakt

Telefon
23 07 54 00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Arrangementer

30.03 torsdag

7th Nordic Breastfeeding Conference

Nasjonal kompetansetjeneste for amming, i samarbeid med Ammehjelpen, er i 2017 vertskap for 7. Nordisk ammekonferanse. Følg med på hjemmesiden jevnlig.

Se flere kommende arrangementer ()