e-Plan habilitering

Et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus opprettet i 2014 et prosjekt med mål om å utforme, utvikle og implementere et digitalt planverktøy for avdelingens målgruppe. Løsningen er utviklet for å fremme forutsigbarhet, selvstendighet og brukermedvirkning.

​Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet ble opprettet etter.... 

Om e-Plan

e-Plan er utviklet på ..

Målgruppe

Primær målgruppe:

Barn, unge og voksne med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.  

Brukere som er bosatt i familiehjemmet eller som mottar begrensede timebaserte tjenester har vært spesielt vektlagt under utviklingen av e-plan.

Målsetninger

Resultatmål
Utforme, utvikle og implementere et individuelt verktøy for å fremme forutsigbarhet, selvstendighet og medvirkning

Effektmål
Bidra til å øke kompetansen om teknologiske løsninger overfor personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser.

Materiell

Presentasjon av løsningen

 

Kontaktinformasjon

E-post: e_plan@icloud.com

Prosjektleder: Morten Berger,
mob. 94 16 93 93, epost: morten.berger@ous-hf.no

Prosjektmedarbeider: Vidar Antonsen, vidar.antonsen@ous-hf.no

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.