Et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett

e-Plan habilitering

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus opprettet i 2014 et prosjekt med mål om å utforme, utvikle og implementere et digitalt planverktøy for avdelingens målgruppe. Løsningen er utviklet for å fremme forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning i tjenestene til den enkelte bruker.

e-Plan er tilgjengelig for nedlastning i AppStore, men forutsetter tilgangskode. Tilgang til e-Plan kan man få ved å delta på kvalifiseringskurs eller gjennom henvsining til Avdeling for nevrohabilitering, OUS.

NB! Nå er det også mulig å henvise på fritt sykehusvalg fra hele landet for kvalifisering og bistand til e-Plan!  

​Bakgrunn for prosjektet

Avdeling for nevrohabilitering initierte prosjekt e-Plan i 2014. Bakgrunnen for prosjektet var et uttalt behov for å gi avdelingens målgruppe et digitalt verktøy for å fremme  forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning. e-Plan muliggjør effektiv bistand på en enhetlig og sosialt valid plattform (Ipad).  

Prosjektet ble opprettet i 2014 med støtte fra Helse Sør-Øst, Brukerdreven Innovasjon. Prosjektet har også mottatt midler fra Idèprisen 2016 ved OUS og Nevroklinikken.  

Om e-Plan

e-Plan er utviklet som en applikasjonsløsning som kan installeres på en ordinær Ipad. Løsningen har vært tilgjengelig på AppStore siden mars 2019. For å installere e-Plan vil det imidlertid forutsettes at den som skal administrere løsningen er kvalifisert. Avdelingen vil avholde workshops for å sikre slik kvalifisering for ansatte eller foresatte. Det vil også være mulig å henvise pasienter til Avdeling for nevrohabilitering for vurdering av e-Plan som verktøy overfor den enkelte pasient. 

Målgruppe og målsetninger

Primær målgruppe:

Barn, unge og voksne med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.  

Brukere som er bosatt i familiehjemmet eller som mottar begrensede timebaserte tjenester har vært spesielt vektlagt under utviklingen av e-plan.

Resultatmål
Utforme, utvikle og implementere et individuelt verktøy for å fremme forutsigbarhet, mestring og medvirkning

Effektmål
Bidra til å øke kompetansen om teknologiske løsninger overfor personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser.

Personvern

e-Plan er en offlineløsning hvor både administrering av informasjon og anvendelse foregår på samme enhet. Informasjonen som legges inn i planen er unik for den enkelte bruker og applikasjonen e-Plan sender ikke denne informasjonen til OUS eller noen annen instans. Ved første gangs pålogging med kode vil denne koden verifiseres online (v.h.a. Firebase). Tilgang til e-Plan forutsetter ingen registrering av informasjon om bruker av løsningen.     

Hvordan kan jeg få tilgang til e-Plan?

NYHET!
Kurs og bistand til e-Plan er nå tilgjengelig for hele landet gjennom fritt sykehusvalg! 

e-Plan er per i dag kun tilgjengelig på iPad (IOS). Bruker må kunne disponere en iPad (Apple) for å nyttiggjøre seg e-Plan.   

Applikasjonsløsningen e-Plan habilitering kan anskaffes på to måter:

1. Delta på åpne kvalifiseringskurs i regi av OUS

Det har siden e-Plan ble tilgjengeliggjort blitt avholdt både åpne kvalifiseringskurs og kurs på bestilling for kommuner eller virksomheter. Disse kursene omfatter en introduksjon med praktiske øvelser og gjenomgnag av teknologien. Kursene varer fra 2,5 til 3,5 time avhengig av antall og forkunnskaper. Deltakelse på kvalifiseringskurs medfører en kursaavgift (frikjøp av tid fra klinisk virksomhet). Slike kurs gir tilgang til den lukkede Facebookgruppen e-Plan Nettverk, der kvalifiserte deltakere kan bistå hverandre. Åpne kurs gir ingen anledning for individuell oppfølging etter kursdagen utover dette. Individuell oppfølging forutsetter henvisning til Avdeling for nervohabilitering.

Grunnet Koronarestriksjoner er all kursvirksomhet som innebærer fysisk oppmøte avlyst/utsatt. Det vil imidlertid avholdes åpne kvalifiseringskurs over videokonferanse i løpet av juni 2020. Det er også anledning til å bestille slike kurs til virksomheter etter avtale.  

NY KURSDATO

Neste kvalifiseringkurs vil avholdes over videokonferanse 10.november 2020 kl. 16.00 - 19.30

Send e-post for til uxbems@ous-hf.no påmelding 

2. Henvise til Avdeling for nevrohabilitering, OUS

e-Plan har vært tilbudt til henviste pasienter innenfor OUS sitt opptaksområde siden løsningen ble tilgjengeliggjort mars 2019. Det er nå også åpnet for å tilby kurs og oppfølging på e-Plan på fritt sykehusvalg. Dette innebærer en anledning til å henvise enkeltpersoner for vurdering av e-Plan også utenfor Oslo. Avdeling for nevrohabilitering forutsetter ledig kapasitet, at bistanden gis over videokonferanse, samt henvisning fra fastlege eller annen spesialisthelsetjeneste. Avdeling for nevohabilitering vil ikke fakturere kursavgift i henviste saker. Egenandel kan tilkomme på konsultasjoner med pasient/pårørende. 

Bistand til e-Plan i henviste saker vil i grove trekk innebære:

  1. Kort introduksjon til applikasjonsløsningen e-plan habilitering
  2. Kartleggingsamtale(r) med henvist pasient og/eller pårørende, samt med evt. tjenesteleverandør (kommune/virksomhet/skole e.l.) som skal
  3. Individuell vurdering. Anbefaler Avdeling for nevrohabilitering e-Plan?

    Hvis JA:
  4. Kvalifiseringskurs med individuell oppfølging og råd ved implementering.
  5. Oppfølgingssamtaler før, under og etter oppstart av e-plan etter avtale.

Avdeling for nevrohabilitering benytter sikre verktøy for videokonsultasjoner som ikke krever installering av egen programvare.
Les mer om om avdelingens videokonferanseløsninger ved å trykke her

Materiell

Se her for mer infomasjon om løsningen: e-plan_presentasjon

Her kan du laste ned brosjyre: Brosjyre_e-plan.pdf

FAQ

Kontaktinformasjon

E-post: e_plan@icloud.com

Prosjektleder: Morten Berger,
mob. 94 16 93 93, epost: morten.berger@ous-hf.no

Prosjektmedarbeider: Vidar Antonsen, vidar.antonsen@ous-hf.no

Henvendelser knyttet til henvisninger, kurs og workshops kan rettes til:

Teamleder Marit Lindberg: UXMADB@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?