HELSENORGE
Et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett

e-Plan habilitering

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus opprettet i 2014 et prosjekt med mål om å utforme, utvikle og implementere et digitalt planverktøy for avdelingens målgruppe. Løsningen er utviklet for å fremme forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning i tjenestene til den enkelte bruker.

e-Plan er tilgjengelig for nedlastning i AppStore, men forutsetter per i dag en tilgangskode. Tilgang til e-Plan kan man få ved å delta på kvalifiseringskurs eller gjennom henvisning til Avdeling for nevrohabilitering, OUS.

Det er anledning til å henvise på fritt behandlingsvalg for vurdering av e-Plan,  inklusive kurs og bistand til implementering, fra hele landet. Henvisninger utenfor OUS sitt opptaksområde ønskes fortrinnsvis fra lokal/regional habiliteringstjeneste/spesialisthelsetjenesten.

Den tekniske løsningen drives ikke lenger av OUS. Henvendelser for tilganger og kurs uten henvisning kan rettes til: e_plan@icloud.com

Bakgrunn for prosjektet

Avdeling for nevrohabilitering initierte prosjekt e-Plan i 2014. Bakgrunnen for prosjektet var et uttalt behov for å gi avdelingens målgruppe et digitalt verktøy for å fremme  forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning. e-Plan muliggjør effektiv bistand på en enhetlig og sosialt valid plattform (iPad).  

Prosjektet ble opprettet i 2014 med støtte fra Helse Sør-Øst, Brukerdreven Innovasjon. Prosjektet har også mottatt midler fra Idèprisen 2016 ved OUS og Nevroklinikken.  

Målgruppe og målsetninger

Primær målgruppe:

Barn, unge og voksne med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.  

Brukere som er bosatt i familiehjemmet eller som mottar begrensede timebaserte tjenester har vært spesielt vektlagt under utviklingen av e-plan.

Resultatmål
Utforme, utvikle og implementere et individuelt verktøy for å fremme forutsigbarhet, mestring og medvirkning

Effektmål
Bidra til å øke kompetansen om teknologiske løsninger overfor personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser.

Personvern

e-Plan er en offlineløsning hvor både administrering av informasjon og anvendelse foregår på samme enhet. Informasjonen som legges inn i planen er unik for den enkelte bruker og applikasjonen e-Plan sender ikke denne informasjonen til OUS eller noen annen instans. Ved første gangs pålogging med kode vil denne koden verifiseres online (v.h.a. Firebase). Tilgang til e-Plan forutsetter ingen registrering av informasjon om bruker av løsningen.     

Kontaktinformasjon

Spørsmål i forbindelse med henvisning:

Teamleder Marit Lindberg: UXMADB@ous-hf.no

Andre sprøsmål: e_plan@icloud.com

Fant du det du lette etter?