e-Plan habilitering

Et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus opprettet i 2014 et prosjekt med mål om å utforme, utvikle og implementere et digitalt planverktøy for avdelingens målgruppe. Løsningen er utviklet for å fremme forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning i tjenestene til den enkelte bruker. Utviklingsarbeidet er nå i sluttfasen og Avdeling for nevrohabilitering tar sikte på å gjøre e-Plan tilgjengelig i januar 2019. 

 

 

​Bakgrunn for prosjektet

Avdeling for nevrohabilitering initierte prosjekt e-Plan i 2014. Bakgrunnen for prosjektet var et uttalt behov for å gi avdelingens målgruppe et digitalt verktøy for å fremme  forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning. e-Plan muliggjør effektiv bistand på en enhetlig og sosialt valid plattform (Ipad).  

Prosjektet ble opprettet i 2014 med støtte fra Helse Sør-Øst, Brukerdreven Innovasjon. Prosjektet har også mottatt midler fra Idèprisen 2016 ved OUS og Nevroklinikken.  

Om e-Plan

e-Plan er utviklet som en applikasjonsløsning som kan installeres på en ordinær Ipad. Løsningen vil gjøres tilgjengelig på AppStore i januar 2019. For å installere e-Plan vil det imidlertid forutsettes at den som skal administrere løsningen er kvalifisert. Avdelingen vil avholde workshops for å sikre slik kvalifisering for ansatte eller foresatte. Det vil også være mulig å henvise pasienter til Avdeling for nevrohabilitering for vurdering av e-Plan som verktøy overfor den enkelte pasient. 

Målgruppe

Primær målgruppe:

Barn, unge og voksne med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.  

Brukere som er bosatt i familiehjemmet eller som mottar begrensede timebaserte tjenester har vært spesielt vektlagt under utviklingen av e-plan.

Målsetninger

Resultatmål
Utforme, utvikle og implementere et individuelt verktøy for å fremme forutsigbarhet, mestring og medvirkning

Effektmål
Bidra til å øke kompetansen om teknologiske løsninger overfor personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser.

Materiell

e-plan_presentasjon

Kontaktinformasjon

E-post: e_plan@icloud.com

Prosjektleder: Morten Berger,
mob. 94 16 93 93, epost: morten.berger@ous-hf.no

Prosjektmedarbeider: Vidar Antonsen, vidar.antonsen@ous-hf.no

Henvendelser knyttet til henvisninger, kurs og workshops kan rettes til:

Teamleder Marit Lindberg: UXMADB@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.