e-Plan habilitering

Et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett

Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus opprettet i 2014 et prosjekt med mål om å utforme, utvikle og implementere et digitalt planverktøy for avdelingens målgruppe. Løsningen er utviklet for å fremme forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning i tjenestene til den enkelte bruker.

e-Plan er nå tilgjengelig for nedlastning i AppStore!
Bruk av e-plan forutsetter tilgangskode. Det avholdes månedlige kvalifiseringskurs hvor deltakelse på kurs gir tilgang til e-plan. Se egen fane for påmelding til kvalifiseringskurs.

 

​Bakgrunn for prosjektet

Avdeling for nevrohabilitering initierte prosjekt e-Plan i 2014. Bakgrunnen for prosjektet var et uttalt behov for å gi avdelingens målgruppe et digitalt verktøy for å fremme  forutsigbarhet, egenmestring og medvirkning. e-Plan muliggjør effektiv bistand på en enhetlig og sosialt valid plattform (Ipad).  

Prosjektet ble opprettet i 2014 med støtte fra Helse Sør-Øst, Brukerdreven Innovasjon. Prosjektet har også mottatt midler fra Idèprisen 2016 ved OUS og Nevroklinikken.  

Om e-Plan

e-Plan er utviklet som en applikasjonsløsning som kan installeres på en ordinær Ipad. Løsningen vil gjøres tilgjengelig på AppStore i januar 2019. For å installere e-Plan vil det imidlertid forutsettes at den som skal administrere løsningen er kvalifisert. Avdelingen vil avholde workshops for å sikre slik kvalifisering for ansatte eller foresatte. Det vil også være mulig å henvise pasienter til Avdeling for nevrohabilitering for vurdering av e-Plan som verktøy overfor den enkelte pasient. 

Målgruppe og målsetninger

Primær målgruppe:

Barn, unge og voksne med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.  

Brukere som er bosatt i familiehjemmet eller som mottar begrensede timebaserte tjenester har vært spesielt vektlagt under utviklingen av e-plan.

Resultatmål
Utforme, utvikle og implementere et individuelt verktøy for å fremme forutsigbarhet, mestring og medvirkning

Effektmål
Bidra til å øke kompetansen om teknologiske løsninger overfor personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser.

Personvern

e-Plan er en offlineløsning hvor både administrering av informasjon og anvendelse foregår på samme enhet. Informasjonen som legges inn i planen er unik for den enkelte bruker og applikasjonen e-Plan sender ikke denne informasjonen til OUS eller noen annen instans. Ved første gangs pålogging med kode vil denne koden verifiseres online (v.h.a. Firebase). Tilgang til e-Plan forutsetter ingen registrering av informasjon om bruker av løsningen.     

Påmelding kvalifiseringskurs e-plan

Følg lenken for påmelding til kvalifiseringskurs i e-Plan. Deltakere må ha med egen Ipad (IOS 12 eller nyere). Tilgangskode vil gis på kursdagen. Deltakere på kurset vil få en gjennomgang av den tekniske løsningen samt veiledning om hvordan funksjonaliteten anvendes best mulig for individuell tilpasning til den enkelte bruker.

Kursene avholdes ved Avdeling for nevrohabilitering sine lokaler (Bygg 29) på Ullevål sykehus.

Kvalifiseringskurs koster 800,- per deltaker og inkluderer tilgangskode til installering av applikasjonen e-Plan habilitering.   

Neste dato for kvalifiseringskurs:

- Torsdag 13.02.2020 (Fulltegnet !)

- Torsdag 12.03.2020 (kl. 16:30-20:00)

Påmelding til kvalifiseringskurs kan sendes på epost til uxbems@ous-hf.no

Husk også å oppgi fakturaadresse og evt. ressurs-/ eller referansenummer

Materiell

e-plan_presentasjon

Brosjyre_e-plan.pdf

Kontaktinformasjon

E-post: e_plan@icloud.com

Prosjektleder: Morten Berger,
mob. 94 16 93 93, epost: morten.berger@ous-hf.no

Prosjektmedarbeider: Vidar Antonsen, vidar.antonsen@ous-hf.no

Henvendelser knyttet til henvisninger, kurs og workshops kan rettes til:

Teamleder Marit Lindberg: UXMADB@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?