Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Gjennom forskning ønsker FORMI å løfte kunnskapsnivået rundt muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager, og nevrovitenskap. Enheten utfører helseøkonomiske-, kliniske-, epidemiologiske-, genetiske- og basale forskningsprosjekter på området. Prosjektene har både lokal, nasjonal og internasjonal forankring.

Les mer om Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) er en forskningsenhet under FoU-avdelingen ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus. Seksjonsleder er Kjersti Storheim.

I tillegg til egen forskning er FORMI koordinerende enhet for Nasjonalt forskningsnettverk innen muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer.


Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager i kroppens bevegelsesapparat, og deles gjerne inn i fem hovedgrupper:
1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.
2. Ikke infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.
3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.
4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.
5. Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader.

Publiserte artikler

Pågående kliniske studier ved avdelingen:

 • Behandling med "Antiinflammatorisk legemiddel ved langvarige korsryggsmerter og Modicforandringer"
  Studien er åpen for inklusjon av pasienter (fra 01.12.2018). Pasienter inkluderes ved OUS-Ullevål, Sykehuset Østfold-avd. Moss, Drammen sykehus, Haukeland universitetssjukehus, St.Olavs Hospital og UNN-Tromsø. Les mer om studien og hvem som kan delta her.

 

 • "NORDSTEN studien - sammenlikning av effekten av ulike kirurgiske metoder for ryggoperasjon"
  Les mer om studien her.

 • "Antibiotikabehandling av pasienter med langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer"
  Studien omtales også som "AIM-studien" (Antibiotics In Modic changes). Les mer om studien her. 
  Inklusjon av nye pasienter ble avsluttet I juli 2017. Resultater forventes publisert i løpet av vårparten 2019.

Informasjonsfilmer laget av FORMI

 • Modic forandringer
  De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR funnet modic og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved OUS (FORMI) laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap på området.
  Se informasjonsfilmen om modic forandringer her.
 • Bekkenleddsmerter
  Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men opptil en tredjedel fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. Forskning- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har sammen med forskere, klinikere og brukere laget en informasjonsfilm for å øke kunnskapen rundt tilstanden. Filmen er både for pasienter og deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell.
  Se informasjonsfilmen om bekkenleddsmerter her.

 

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål sykehus
Bygg 37 inngang B, 3 etasje
Telefon
22117751
E-post
Postadresse

FORMI
Oslo Universitetssykehus - Ullevål
Bygg 37B
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Nytting informasjon fra FORMI

 • FORMI brukermedvirkerbase

  Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskningen. På grunnlag av dette har FORMI etablert en «FORMI brukermedvirkerbase» for å kvalitetssikre brukermedvirkningen i forskning på muskelskjeletthelse i fremtiden.

 • Informasjonsmateriell

  Dersom du ønsker kjøpt og tilsendt informasjonsmateriell, kan bestilling sendes til uxwmon@ous-hf.no. Alt av informasjonsmateriell finnes også tilgjengelig i nedlastbar pdf format.

 • Skjemaskuff - FORMI

  FORMI ønsker å gjøre spørreskjema til klinisk bruk og forskning tilgjengelig. Vi har derfor bygget opp en skjemaskuff hvor man finner informasjon om en hel rekke spørreskjema som er nedlastbare. Enkelte skjema er lisensbelagt eller på annen...

Arrangementer

 • Tirsdag 04.06.
  Kurs - Brukermedvirkning i forskning, Nevroklinikken

  Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskning i nevrolinikken i fremtiden. Brukermedvirkning i forskning tydeliggjør viktigheten av arbeidet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.