Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Gjennom forskning ønsker FORMI å løfte kunnskapsnivået rundt muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager, og nevrovitenskap. Enheten utfører helseøkonomiske-, kliniske-, epidemiologiske-, genetiske- og basale forskningsprosjekter på området. Prosjektene har både lokal, nasjonal og internasjonal forankring.

Les mer om Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

I tillegg til egen forskning er FORMI koordinerende enhet for Nasjonalt forskningsnettverk innen muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer.

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) er en forskningsenhet under FoU-avdelingen ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus.

Seksjonsleder: Kjersti Storheim

Publiserte artikler


Pågående kliniske studier ved avdelingen:


 • "Antibiotikabehandling av pasienter med langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer"
   Les mer om studien her. Inklusjon av nye pasienter er nå avsluttet (juli 2017).


 

 • "NORDSTEN studien - sammenlikning av effekten av ulike kirurgiske metoder for ryggoperasjon"
  Les mer om studien her.


Informasjonsfilmer laget av FORMI

 • Modic forandringer
  De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR funnet modic og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved OUS (FORMI) laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap på området. Se informasjonsfilmen om modic foransringer her.
 • Bekkenleddsmerter
  Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men opptil en tredjedel fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. Forskning- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har sammen med forskere, klinikere og brukere laget en informasjonsfilm for å øke kunnskapen rundt tilstanden. Filmen er både for pasienter og deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell. Se informasjonsfilmen om bekkenleddsmerter her.

 

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål sykehus
Bygg 37 inngang B, 3 etasje
Telefon
22117751
E-post
Postadresse

FORMI
Oslo Universitetssykehus - Ullevål
Bygg 37B
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Nytting informasjon fra FORMI

 • FORMI brukermedvirkerbase

  Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskningen, FORMI har på grunnlag av dette etablert en «FORMI brukermedvirkerbase» for å kvalitetssikre brukermedvirkningen i forskning på muskelskjeletthelse i fremtiden.

 • Informasjonsmateriell

  Dersom du ønsker kjøpt og tilsendt informasjonsmateriell, kan bestilling sendes til uxwmon@ous-hf.no. Alt av informasjonsmateriell finnes også tilgjengelig i nedlastbar pdf format.

 • Skjemaskuff - FORMI

  FORMI ønsker å gjøre spørreskjema til klinisk bruk og forskning tilgjengelig. Vi har derfor bygget opp en skjemaskuff hvor man finner informasjon om en hel rekke spørreskjema som er nedlastbare. Enkelte skjema er lisensbelagt eller på annen...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.