Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Gjennom forskning ønsker FORMI å løfte kunnskapsnivået rundt muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager, og nevrovitenskap. Enheten utfører helseøkonomiske-, kliniske-, epidemiologiske-, genetiske- og basale forskningsprosjekter på området. Prosjektene har både lokal, nasjonal og internasjonal forankring.

Les mer om Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) er en forskningsenhet under FoU-avdelingen ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus. Seksjonsleder er Kjersti Storheim.

I tillegg til egen forskning er FORMI koordinerende enhet for Nasjonalt forskningsnettverk innen muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer.


Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager i kroppens bevegelsesapparat, og deles gjerne inn i fem hovedgrupper:
1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.
2. Ikke infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.
3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.
4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.
5. Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader.

Publiserte artikler

For fullstendig liste over publikasjoner til ansatte ved FORMI og forskningsgruppen Neurological and musculoskeletal pain and genetics (NEMU), se https://www.ous-research.no/nemu/


 • Publikasjoner knyttet til AIM-studien (Antibiotikabehandling av pasienter med langvarige ryggsmerter og modic forandringer):

Hovedartikkel - beskriver hovedresultatene av studien (engelsk) Populærvitenskapelig sammendrag av hovedfunnene på norsk finner du her Populærvitenskapelig sammendrag av analyser av undergrupper på norsk finner du her

Pågående kliniske studier ved avdelingen:

 • Er du frisk og mellom 20 og 80 år? Vi trenger deg til smerteforskning!

Meld din interesse på: https://www.ous-research.no/formi/ eller kontakt oss for påmelding eller mer informasjon på telefon: 230 16 167 eller e-post: post.formi@ous-hf.no
Studien starter i september 2019 og utføres ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, Bygg 37B, 3. etasje ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI).

Kort fortalt:
Det er svært mange mennesker med smerter i armer og bein som vi i dag ikke finner noen forklaring på. Vi trenger friske personer for å studere hvordan nervesystemet vårt fungerer. Du kan hjelpe oss til å bli flinkere til å utrede nerveskader og smertetilstander.

Vi vil påføre deg korte stimuleringer på huden i form av varme og kulde. Det kan være lett smertefullt, men er ikke skadelig. Testen vil ta 1- 1 ½ time. Du honoreres med gavekort på 250 kroner.

Utdypende informasjon:

Hvis du ønsker å lese mer om du er i vår målgruppe eller om studiet se inklusjons/eksklusjonskriterier og les studiens samtykke her. (OBS! I denne studien vil det ikke bli tatt genetiske prøver og ikke alle testene som er beskrevet i samtykket vil utføres da dette kun er en del av et større prosjekt.)

 • Behandling med "Antiinflammatorisk legemiddel ved langvarige korsryggsmerter og Modicforandringer"
  Studien er åpen for inklusjon av pasienter (fra 01.12.2018). Pasienter inkluderes ved OUS-Ullevål, Sykehuset Østfold-avd. Moss, Drammen sykehus, Haukeland universitetssjukehus, St.Olavs Hospital og UNN-Tromsø. Les mer om studien og hvem som kan delta her.
 • "NORDSTEN studien - sammenlikning av effekten av ulike kirurgiske metoder for ryggoperasjon"
  Les mer om studien her.
 • "Antibiotikabehandling av pasienter med langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer"
  Studien omtales også som "AIM-studien" (Antibiotics In Modic changes). Les mer om studien her. 
  Inklusjon av nye pasienter ble avsluttet I juli 2017. Resultater ble publisert i høsten 2019, og kan leses på denne siden under publiserte artikler

Informasjonsfilmer laget av FORMI

 • Modic forandringer
  De siste årene har det vært økende oppmerksomhet rundt MR funnet modic og korsryggsmerter. I den forbindelse har Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved OUS (FORMI) laget en kort informasjonsfilm rettet mot klinikere og pasienter for å formidle dagens kunnskap på området.
  Se informasjonsfilmen om modic forandringer her.
 • Bekkenleddsmerter
  Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men opptil en tredjedel fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. Forskning- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har sammen med forskere, klinikere og brukere laget en informasjonsfilm for å øke kunnskapen rundt tilstanden. Filmen er både for pasienter og deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell.
  Se informasjonsfilmen om bekkenleddsmerter her.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Bygg 37 inngang B, 3 etasje
Telefon
22 11 77 51
E-post
Postadresse

FORMI
Oslo universitetssykehus - Ullevål
Bygg 37B
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Nytting informasjon fra FORMI

Fant du det du lette etter?