HELSENORGE

Seksjon for barnenevrokirurgi

Seksjonen undersøker og behandler barn og unge til og med 18 år med sykdommer i hjerne eller sentralnervesystemet. Seksjonen samarbeider om oppfølging av barna med lokal barnenevrologisk avdeling.
Det er egne leger tilknyttet seksjonen som er spesialisert innen barnenevrokirurgi. Seksjonen ledes av dr. Bernt Due-Tønnessen.
Hvis barnet er inneliggende vil det ligge på Kirurgisk barnepost 1 (KABS1). I tillegg vil utredning og oppfølging kunne foregå ved nevrokirurgisk poliklinikk eller Kirurgisk avdeling for barn.
Seksjonen har tilknyttet en pasientkoordinator og to administrasjonskonsulenter som har ansvar for alt det praktiske rundt henvisninger, ventelister og planlegging av opphold. Telefontid 09-15.
Pasientkoordinator:
Elin Ulvund tlf 23074333
Administrasjon:
Grete Furseth 23074851
Elisabeth Elgesem 23074388

Fant du det du lette etter?