HELSENORGE

Nevrologisk sengepost Ullevål

Nevrologisk sengepost på Ullevål sykehus er lokalisert i bygg 8, i 6. etasje. Våre pasienter kommer fra hele Oslo, og er ofte innlagt akutt itil utredning og behandling av alle typer nevrologiske lidelser/sykdommer.

​Vår dagbehandlings-enhet er lokalisert i bygg 6, i 1. etasje sammen med nevrologisk poliklinikk på Ullevål. Her arrangerer vi samtaler med pasienter og pårørende, gir intravenøs behandling (for eksempel til MS-pasienter), og pasientene får nødvendig opplæring i eventuell medvirkning i behandlingen. Dagposten er åpen fra kl.07:00-15:30 (poliklinikken fra kl 8.00) i hverdagene og stengt i helgen og alle helligdager.

Vi har flere fagteam, som tar seg av spesielle sykdomsgrupper, for eksempel multippel sklerose (MS) og amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Disse teamene består av lege, sykepleier, fysioterapeut, eventuelt ergoterapeut, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. Teamet kartlegger pasientenes behov for medisinering, ernæring, diverse hjelpemidler, og det koordineres med bydelene med hensyn på  hjemmesykepleie, utstyr, o.l.

Fant du det du lette etter?