HELSENORGE

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)

Enheten utreder barn og voksne med mistanke om medfødte eller arvelige nevromuskulære tilstander og gir informasjon og veiledning til mennesker med disse tilstandene og til deres pårørende samt til helsepersonell.

Fant du det du lette etter?