Farmakologi-teamet ved SSE

Å hjelpe mennesker med å få anfallskontroll ved hjelp av medisiner er en av hovedoppgavene til Spesialsykehuset for epilepsi. Farmakologi-teamet vårt er opprettet for å gi bedre medisinsk behandling til pasientene.

Illustrasjonsbilde epilepsimedisiner
Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus

​Hva er farmakologi-teamet?

Farmakologi-teamet er et tverrfaglig team ved SSE med farmakologer, sykehusfarmasøyt, nevrolog, barnelege og sykepleiere. - Vi arbeider for bedre pasientbehandling ved epilepsi, sier teamleder professor Cecilie Johannessen Landmark. Vi jobber med aktuelle saker, kvalitetskontroll, studier og opplæring. En annen viktig oppgave er å innarbeide forskningsresultater i våre daglige rutiner.

Teamet og flere kolleger ved Oslo universitetssykehus (OUS) utgjør Antiepileptikautvalget - et underutvalg av Legemiddelkomiteen ved OUS.

Spørsmål til Farmakologi-teamet?

Har du spørsmål om antiepileptika, bruk, bivirkninger, interaksjoner, legemiddelanalyser og terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM)?

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?