HELSENORGE

Farmakologi-teamet ved SSE

Å hjelpe mennesker med å få anfallskontroll ved hjelp av medisiner er en av hovedoppgavene til Spesialsykehuset for epilepsi. Farmakologi-teamet vårt er opprettet for å gi bedre medisinsk behandling til pasientene.

Illustrasjonsbilde epilepsimedisiner
Farmakologi-teamet ved SSE arbeider for bedre pasientbehandling ved epilepsi. Foto: PhotoDisc

​​Om legemiddelmangel

Følg med på disse nettsidene for oppdateringer om ev, mangelsituasjoner for antiepileptika:​

  1. Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenestenSenteret er knyttet til Legemiddelkomiteen ved Oslo universitetssykehus. 
  2. Legemiddelverkets oppdateringer: Oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer 2023​

Cannabidiol (Epidyolex) er godkjent

Etter en langvarig prosess er nå cannabidiolpreparatet Epidyolex godkjent for forskriving på H-resept i Norge fra 15.02.22. 

Det er nå tre godkjente indikasjoner: Dravet syndrom, Lennox Gastaut syndrom og anfall ved tuberøs sklerose

Cannabidiol (Epidyolex) er nå også godkjent som behandling ved anfall hos pasienter med tuberøs sklerose, fra 2 års alder. 

Detaljer om oppstart og behandling er angitt nyemetoder.no​​Les oppdateringen fra farmakologi-teamet på SSE​

Ny metode for analyse av cannabidiol (CBD)

Seksjon for klinisk farmakologi SSE kan nå tilby serumkonsentrasjonsmåling av cannabidiol (CBD) og den aktive metabolitten 7-hydroksycannabidiol (7-OH-CBD) som del av vårt rutinetilbud.

Ny metode for analyse av cannab​idiol (CBD)​​Forskrivin​​g av ikke-forhåndsgodkjente legemidler mot epilepsi. Viktig informasjon til leger.

Leger på SSE skal ikke fortsette med forskrivning av legemidler til pasienter som ikke følges her. Det er lokal spesialisthelsetjeneste som må søke om dette når pasienter følges lokalt.

Mer informasjon og lenker

Helsepersonell på medisinrom

Farmakologi-teamet er et tverrfaglig team, hvor kvalitetssikring av legemiddelbehandling er sentralt. Foto: Oslo universitetssykehus.

Hva er Farmakologi-teamet?

Farmakologi-teamet er et tverrfaglig team ved SSE med farmakologer, sykehusfarmasøyt, nevrolog, barnelege og sykepleiere. - Vi arbeider for bedre pasientbehandling ved epilepsi, sier teamleder professor Cecilie Johannessen Landmark. Vi jobber med aktuelle saker, kvalitetskontroll, studier og opplæring. En annen viktig oppgave er å innarbeide forskningsresultater i våre daglige rutiner.

Teamet og flere kolleger ved Oslo universitetssykehus (OUS) utgjør Antiepileptikautvalget - et underutvalg av Legemiddelkomiteen ved OUS.​

Analysemaskin i laboratoriet.

Nytt analyseinstrument for antiepileptika ved Seksjon for klinisk farmakologi ved SSE. Foto: Oslo universitetssykehus.

Helsepersonell med spørsmål til Farmakologi-teamet?

Er du helsepersonell og har spørsmål om antiepileptika, bruk, bivirkninger, interaksjoner, legemiddelanalyser og terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM)?

 

​ ​Fant du det du lette etter?