Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme

Kompetansetjenesten jobber med å styrke kvaliteten på tjenestene innenfor epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Vi arrangerer kurs, informerer, underviser og gir råd og veiledning. Kompetansetjenesten bidrar til planleggingen av innleggelser av pasienter med dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE).

Kontaktinformasjon

Telefon
02770 (sentralbord) linjevalg 4 / 67 50 13 57
mandag 08.30-14.30
onsdag - torsdag 08.30-14.30
E-post
SSE Sandvika
Besøksadresse
G. F. Henriksens vei 29 (Kart)
1337 Sandvika
Telefon
Sentralbord: 915 02 770

Parkering på SSE

Gratis parkering på oppmerkede felt på sykehusområdet. Noen få plasser med mulighet for lading av el-bil ved bygg A.

Pasientreiser

Praktisk informasjon

Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

Viktig informasjon før du kommer til timen din

Ring sykehuset før du kommer hvis du har:  

 • vært utenlands
 • hatt kontakt med en som er smittet av korona
 • luftveissymptomer (feber, hoste, tungpustethet)

Dette gjelder både pasienter og ledsagere. Telefonnummer til avdelingen finner du i innkallingsbrevet eller ved å søke opp avdelingen i oversikten over avdelinger A – Å.

Ta telefonen når vi ringer

Sykehuset trenger ofte å komme i kontakt med pasienter per telefon, og spesielt i disse dager, for å gi viktige beskjeder og booke om timer. Vi ringer fra ulike nummer og legger igjen beskjed dersom vi ikke får svar (hvis det er mulighet for det.

Ledsagere og besøkende

For å unngå koronasmitte på sykehuset har Oslo universitetssykehus innført besøksforbud. Kun pasienter som er helt avhengig av ledsager kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet.

Ingen ledsagere får komme inn på sykehuset dersom hun/han i løpet av de siste 14 dagene:

 • har vært i utlandet
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona
 • har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals og forkjølelse).

Vi skjønner at dette kan oppleves vanskelig for hver enkelt, men ber om forståelse og omtanke for pasientene. Mange av pasientene våre har et svært nedsatt immunforsvar og er derfor mer mottakelig for smitte.

Besøksforbud betyr også at vi ikke skal ha pizzabud eller andre eksterne leverandører som leverer mat til pasienter på sykehuset.

Se mer informasjon om korona-situasjonen i Oslo universitetssykehus her

Brukerorganisasjon

​Norsk Epilepsiforbund - www.epilepsi.no

Medisiner under oppholdet

 • Sykehuset har alle epilepsimedisiner. Du får utdelt alle epilepsimedisiner du trenger av personalet.
 • IKKE ta med dine egne epilepsimedisiner, men ta med andre medisiner du bruker for hele oppholdet.
 • Det er viktig at det blir oppgitt riktig dosering av medisinene ved ankomst. Ta derfor med en oppdatert medisinoversikt fra din fastlege.
 • Inntak av medisiner skjer kun etter avtale med pasientansvarlig lege

Oppmøtesteder

Når du skal legges inn ved SSE, skal du møte direkte på posten (oppmøtested).  Oppmøtestedet står i innkallingsbrevet:

Voksen post 1: G.F. Henriksens v. 50 (bygg i1)

Voksen post 2: G.F. Henriksens vei nr 54 (bygg i3)

Solbergtoppen rehabilitering: G.F. Henriksens vei nr 70 (bygg H)

Barn og ungdom A-D: G.F. Henriksens vei nr 78 (bygg F)

Skal du til langtids-EEG eller telemetri, skal du møte direkte på observasjonsposten i G.F. Henriksens vei 29 (bygg B).

Skal du til Poliklinikk, EEG, VNS eller kompetansesenter (NK-SSE) - gå inn hovedinngangen i bygg B.

Kart over sykehusområdet

Skole

Alle i skolepliktig alder som er innlagt på Spesialsykehuset for epilepsi i over tre dager har tilbud ved Solberg skole.

 • Skolen har undervisning fra 1. klasse til og med voksenopplæring.
 • Skolen tilbyr undervisning, observasjon og veiledning fra spesialpedagoger og logopeder.
 • Skolen ligger mellom Barn og ungdom og gymsalen. Bygget er merket med E2, og ligger i G.F. Henriksens vei 86.
 • Telefon: 67501164 

Les mer om Solberg skole   

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Fant du det du lette etter?