Illustrasjonsbilde for Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme

Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst

 

Vi jobber mot disse målene i Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme:

  • Gi tjenester ut fra individuelle behov
  • En helhetlig tilnærming
  • Tjenester med langsiktighet og kontinuitet

Trenger dere opplæring på hjemstedet?

Vi kan bidra med faglig undervisning og tilpassede kurs i samarbeid med dere. Ta kontakt

Les mer om oss

Brosjyre om kompetansetjenesten (pdf)


E-læring om autisme

E-læring med egne kapitler om epilepsi og autisme,  anfallsobservasjon, håndtering av anfall og miljøbetingelser.  Fagfolk ved Spesialsykehuset for epilepsi har bidratt.  E-læringen inneholder også filmklipp om anfall og hvordan man gir Buccolam. Nyttig kunnskap for mange fagpersoner i boliger etc.

http://asf.helsekompetanse.no/

Tverrfaglig autismeteam ved Spesialsykehuset for epilepsi

Iren Larsen - Leder for  kompetansetjenesten, vernepleier, enhet for voksenepilepsi og rehabilitering. Videreutdanning i epilepsi og rehabilitering og helsepedagogisk veiledning.

Linn Hansen - Vernepleier ved post 2, seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering.

Marie Terland Mehammer - Vernepleier ved post 2, seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering.

Nina Kristiansen - Hjelpepleier ved seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Nina Frydenlund - Sykepleier ved seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Karianne Muggerud - Spesialpedagog ved observasjonsbarnehagen, seksjon for barn og ungdom med epilepsi.

Camilla Voss - Pedagog ved Solberg skole.

Vibeke Gjerde - Pedagog ved Solberg skole.

Ylva Østby - Psykolog, Ph.D. seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi.

Arbeidmodell med tre faser

Vi arbeider etter en 3-fasemodell:  

  1. telefonkartlegging før innleggelse
  2. tilrettelegging under innleggelse og
  3. kompetanseoverføring etter utskriving.

Kartleggingsfasen: Målet med kartleggingsfasen er å innhente nødvendig informasjon slik at man kan tilrettelegge oppholdet individuelt. Oppholdet planlegges gjennom dialog med pasient, foreldre eller lokalt hjelpeapparat, og konkretiseres i en behandlingsplan. 

Hospitaliseringsfasen: I løpet av innleggelsen gjennomgår pasienten individuelt tilrettelagte undersøkelser. Fagpersoner observerer og klassifiserer anfall, i samarbeid med pasientens følgepersoner. Gjennom dialog og veiledning foreslår vi medikamentell, miljø- og/eller atferdsmessige intervensjon. Undervisning om epilepsi og dens konsekvenser er sentralt.

Oppfølgingsfasen: Ved behov legges til rette for video-overført kompetanseoverføring, eventuelt kan en fagperson undervise i pasientens hjemmemiljø. Tverrfaglig personale ved SSE veileder og underviser foreldre og ulike instanser og nivåer i helse- og sosialtjenenesten, samt spesialpedagogiske miljøer.

Hovedoppgaver

 

Mandat - Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Virksomhetsplan - januar 2016 til desember 2017 Årsrapport 2015

Fagartikler om epilepsi og autisme


Autisme eller epilepsi?

Autisme eller epilepsi? Artikkel i Fontene 12/2013 (pdf)?

Utreder epilepsi hjemme hos pasienten

Spesialsykehuset for epilepsi har utviklet en ny modell for utredning og behandling av spesielt sårbare pasienter med spørsmål om epilepsi. Det har vært vellykket å utrede pasientene med ambulatorisk EEG (elektroencefalografi) gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av et utreiseteam. Dialogundervisning og påfølgende kompetanseoverføring har bidratt til bedre behandling for denne pasientgruppen.

Les artikkelen i Sykepleien 2016 14 (8): 46-48

Fruktbart autismeprosjekt

Ved Spesialsykehuset for epilepsi er det utviklet en ny trefasemodell for mennesker med epilepsi og autisme, en modell som har vist seg å gi gode behandlingsresultater. Denne artikkelen oppsummerer erfaringer fra prosjektsamarbeidet i perioden 2001 - 2006.  Mer informasjon i del to i fagrapporten «Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose» fra 2012.

Les artikkelen i Sykepleien 2009 03

Epilepsi og autisme 23 og 24. april 2018 - HER er prentasjonene i pdf-format

Marit Bjørnvold: ASD og epilepsiTrine Lise Bakken: ASD og psykisk helseIren K Larsen: ASD - utfordringer og tilretteleggingMia Tuft:  BokprosjektHauge og Brendsdal: Familie, søsken og avlastningIren K Larsen: Om Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autismeVibeke Gjerde: Pedagogiske utfordringer  ved ASD og autismeTorhild L Olsen: Pedagogiske utfordringer og tilrettelegging i skolen

Henvisning

Det må henvises gjennom spesialisthelsetjenesten. Nevrolog/nevrologisk  avdeling eller barneavdeling vurderer om pasienten skal henvises videre til Spesialsykehuset for epilepsi.

 

 Rapporten skrevet for fagpersoner innen helsevesenet, skolen og barnehager. Foreldre, søsken og andre nærpersoner kan også ha nytte av den. En rekke pasienthistorier gjør innholdet mer forståelig for leseren.  Rapporten er ment som et oppslagsverk. Den har en detaljert innholdsfortegnelse og en ordliste som forklarer faguttrykk.

Rapporten er gratis. Bestilles per mail til epilepsiogautisme@ous-hf.no

Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeldiagnose (pdf) Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.