HELSENORGE
Silhuetter med snakkebobler. Foto: Shutterstock

Regional kompetansetjeneste for dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst

 

Kompetansetjenestens oppgaver

Vi skal styrke kvaliteten på tjenestene innenfor dobbeltdiagnosen
epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst

 • Ivareta, bygge opp og formidle kompetanse innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunene.
 • Gi informasjon, undervisning, kurs og veiledning til fagpersoner.
 • Samarbeide med universiteter og høgskoler.
 • Bidra til gode pasientforløp og arbeidsmodeller.
 • Lede et nettverk av fagpersoner fra de ulike enhetene ved SSE og Solberg skole.
 • Lage handlingsplan for spredning av kompetanse. Vår referanse- gruppe har fagpersoner og brukerrepresentanter som bidrar med rådgivning og kompetanse.
 • Kartlegge pasienter for sykehusinnleggelse.

Behov for mer kompetanse?

Kompetansetjenesten tilbyr veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til fagpersoner i spesialist- og primærhelsetjenesten. Ta kontakt på mail eller telefon, dersom dette er aktuelt.
Kompetansetjenesten samarbeider med Undervisningsenheten og Lærings- og mestringssenteret ved SSE om flere tilbud:

 • Kurs- og undervisning for fagpersoner i spesialist- og primærhelsetjenesten
 • LMS-kurs for pasienter og pårørende 
 • Undervisningsmateriell​

Ta kontakt

Årlige kurs

Kompetansetjenesten arrangerer årlig disse kursene i samarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE):

 • Epilepsi, autisme og utvi​klingshemming for helsepersonell​
 • Lærings- og mestringskurs: Dobbeltdiagnosen epilepsi og auti​sme. For​ foreldre og pårørende.​

Les mer om epilepsi hos personer med utviklingshemming og autisme på nettsidene til Helsenorge

 Lær mer o​​​m dobbeltdiagnos​​en epilepsi og autisme - anbefalte filmer og e-læringer

Filmer

Hva er epilepsi? Filmserie fra SSE i samarbeid med Norsk EpilepsiforbundUndervisningsfilm om anfallAnfallsstoppende medisin ved epileptiske anfall - Buccolam© - YouTube

På spørsmål om å logge på YouTube, svar bare: "nei takk".

Plass til flere - informasjonsfilm fra Autismeforeningen i Norge​

​E-læringskurs

E-læringskurset EpiSnakk - om epilepsi for barn

Illustrasjonsfoto av e-læringskurs på nettbrett

Våre e-læringskurs er gratis og tilgjengelig for alle. Foto: Oslo universitetssykehus

E-læring om autisme

E-læring med egne kapitler om epilepsi og autisme, anfallsobservasjon, håndtering av anfall og miljøbetingelser.  Fagfolk ved Spesialsykehuset for epilepsi har bidratt.  E-læringen inneholder også filmklipp om anfall og hvordan man gir Buccolam. Nyttig kunnskap for mange fagpersoner i boliger etc.

Rapporten skrevet for fagpersoner innen helsevesenet, skolen og barnehager. Foreldre, søsken og andre nærpersoner kan også ha nytte av den. En rekke pasienthistorier gjør innholdet mer forståelig for leseren.  Rapporten er ment som et oppslagsverk. Den har en detaljert innholdsfortegnelse og en ordliste som forklarer faguttrykk.

Fagrapport om epilepsi og autisme - forsidebilde

Rapporten er gratis. Bestilles per mail til epilepsiogautisme@ous-hf.no

Kunnskapsbasert r​​etningslinje om epilepsi

Les om utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering ved epilepsi.

Ny app med Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Nå er retningslinjen tilgjengelig i appen «Metodebok».

Kollasj av logo for appen

Kollasj. Foto: Sunnsoft/ OUS

Slik finner du appen i App store/Play Store:
1. Last ned appen «Metodebok»
2. Fyll ut opplysningene og velg «Legg til bøker»
3. Finn og marker boken «Epilepsi SSE/OUS»
4. Trykk «Last ned bøker»

Som tidligere, finner du også retningslinjen på epilepsibehandling.no

Retningslinje om ​​autismevennlig innleggelse og mottak på sykehus

Retningslinje om autismevennlig innleggelse og mottak på sykehus

- Vi planlegger grundig når pasienter med sammensatte vansker skal legges inn ved Spesialsykehuset for epilepsi, sier Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Pårørende og nærpersoner deltar i planlegningen. Dette sikrer at nesten alle pasientene klarer å gjennomføre nødvendige undersøkelser. Vi ønsker å dele vår kunnskap med andre sykehusavdelinger og har laget en retningslinje. Målet er at alle pasienter som har behov for utredning og behandling skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring i møte med sykehusavdelingen.

Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.

Ylva Østby (t.v.) og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst. Foto: Oslo universitetssykehus.

Tverrfaglig ress​​​ursgruppe for dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme

Autismeteamet ved SSE

Bildet ble tatt høsten 2021. Det har siden da vært noen endringer i gruppemedlemmer. Foto: Oslo universitetssykehus

Nann C. Ek Hauge - (Leder), spesialsykepleier/rådgiver

Vibeke Snarset - Sykepleier ved Post 2/ rådgiver

Nina Kristiansen - Hjelpepleier ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi

Isabel A. A. Løken - ​Sykepleier ved Post 2

Kirsti Egge Haugstad - Barnesykepleier ved Seksjon for barn og ungdom med epilepsi

Marte Årva Spesialpedagog og enhetsleder ved Spesialpedagogisk observasjonsenhet, Seksjon for barn og ungdom med epilepsi

Ida Otterdal Ofrim - Sosionom ved Klinisk service ved Spesialsykehuset for epilepsi

Pia Sofia Bakken - Spesialpedagog ved Solberg skole

Mirjana Aleksic-Simic - Spesialpedagog ved Solberg skole

Ylva Østby - Psykolog, Ph.D. ved Seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi og Regionalt kompetansesenter for epilepsi og autisme

Arbeidsmodell m​​ed tre faser

Vi arbeider etter en 3-fasemodell:  

 1. Telefonkartlegging før innleggelse
 2. Tilrettelegging under innleggelse 
 3. Kompetanseoverføring etter utskriving

Kartleggingsfasen

Målet med kartleggingsfasen er å innhente nødvendig informasjon slik at man kan tilrettelegge oppholdet individuelt. Oppholdet planlegges gjennom dialog med pasient, foreldre, nærpersoner eller lokalt hjelpeapparat, og konkretiseres i en behandlingsplan. 

Hospitaliseringsfasen 

I løpet av innleggelsen gjennomgår pasienten individuelt tilrettelagte undersøkelser. Fagpersoner observerer og klassifiserer anfall, i samarbeid med pasientens følgepersoner. Gjennom dialog og veiledning foreslår vi medikamentell, miljø- og/eller atferdsmessige intervensjon. Undervisning om epilepsi og dens konsekvenser er sentralt.

Oppfølgingsfasen 

Ved behov kan video-overført kompetanseoverføring tilbys. I enkelte tilfeller kan fagpersoner gi kompetanseoverføring i pasientens hjemmemiljø. Tverrfaglig personale ved SSE veileder og underviser foreldre og ulike instanser og nivåer i helse- og sosialtjenenesten, samt spesialpedagogiske miljøer.

Mandat og år​​srapport

 Årsrapport 2021​

Fagartikler om epile​​psi og autisme

Epilepsi hos personer med utviklingshemming og autisme. Informasjon på Helsenorge.no

Utreder epilepsi hjemme hos pasienten

Spesialsykehuset for epilepsi har utviklet en ny modell for utredning og behandling av spesielt sårbare pasienter med spørsmål om epilepsi. Det har vært vellykket å utrede pasientene med ambulatorisk EEG (elektroencefalografi) gjennom tverrfaglig samarbeid og ved hjelp av et utreiseteam. Dialogundervisning og påfølgende kompetanseoverføring har bidratt til bedre behandling for denne pasientgruppen.

Fruktbart autismeprosjekt

Ved Spesialsykehuset for epilepsi er det utviklet en ny trefasemodell for mennesker med epilepsi og autisme, en modell som har vist seg å gi gode behandlingsresultater. Denne artikkelen oppsummerer erfaringer fra prosjektsamarbeidet i perioden 2001 - 2006.  Mer informasjon i del to i fagrapporten «Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose» fra 2012.

Aktuelle nettste​​​der

​​Om Regional kompetansetjeneste for dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme (PDF)​​

Lær mer om dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme (PDF)​​  


Fant du det du lette etter?