Komparativ medisin

Komparativ Medisin (KPM) er en avdeling under Forskningsstøtte - Oslo Sykehusservice - OUS.

Les mer om Komparativ medisin

Komparativ medisin

Avdelingen består av 3 seksjoner beliggende på henholdsvis Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet. Alle tre seksjoner ledes av en seksjonsleder som er oppnevnt av Mattilsynet med følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr; person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift og navngitt veterinær.

Komparativ medisin (KPM) ledes av:


Henrik Rasmussen
Avdelingsleder Henrik Rasmussen
Tlf. 23 07 31 47 / 986 62 323


Victor Gomez

KPM Rikshospitalet
Seksjonsleder Víctor M. Gómez
Tlf. 23 07 31 46


Lindy E. Høyum

KPM Ullevål
Seksjonsleder Lindy Eliassen Høyum 
Tlf. 22 11 89 04
Navngitt veterinær Henrik Rasmussen
Tlf. 23 07 31 47/986 62 323


Foto: Øystein Horgmo

Lena Kjempengren

KPM Radiumhospitalet
Seksjonsleder Lena Kjempengren
Tlf. 22 78 12 76


Foto : Per Marius Didriksen 

For å lese mer om Komparativ medisin, se lenken nedenfor:

Komparativ Medisin

For å lese mer om de enkelte seksjonene, se lenker nedenfor:

KPM Radiumhospitalet

KPM Rikshospitalet

KPM Ullevål

Kontaktinformasjon

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?