HELSENORGE

Komparativ medisin OUS

Ved Komparativ medisin (KPM) gjøres in vivo forsøk, fortrinnsvis på smågnagere.

KPM legger til rette for forsøk og følger opp etterlevelse av Forskrift om bruk av dyr i forsøk.

Avdelingen består av tre seksjoner beliggende på henholdsvis Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Fant du det du lette etter?