HELSENORGE

Blodprøve hjemme

Denne typen blodprøvetaking brukes kun til utvalgte situasjoner og analyser. Du kan utføre prøvetakingen hjemme, enten ved at du som selv tar prøven eller ved at noen hjelper deg.  Du stikker deg i fingeren med en lansett og en bloddråpe suges opp ved hjelp av prøvetakingsredskapet. Prøven legges i medfølgende pose og konvolutt, og du sender så dette til sykehuset.