HELSENORGE

Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsmetode for ungdom som strever med selvskading/selvdestruktivitet, selvmordsatferd (forsøk og/eller tanker) og vanskeligheter med å regulere følelsene sine. Ofte har ungdommen også vansker i relasjoner, på skolen, og med søvn. Ungdom som strever med dette kan også fremtre som deprimerte, engstelige og/eller med posttraumatiske symptomer.